Water en bodem

Is uw bodem verontreinigd? Of bestaat het vermoeden dat er verontreiniging is? Dan moet u de grond en het grondwater laten reinigen. De gemeente mag u tot een (vervolg)bodemonderzoek of sanering verplichten.
Begin link: Lees meer, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070