Wateroverlast

Huizen met een kelder, kruipruimte of souterrain krijgen bij zware regenval soms te maken met wateroverlast. Wanneer deze ruimtes niet waterdicht zijn kan wateroverlast door grondwater ontstaan. U kunt daarbij denken aan optrekkend vocht in de muren, schimmel of water in de kelder. Wat kunt u zelf doen tegen wateroverlast en wat doet de gemeente?

Als eigenaar van een woning bent u verantwoordelijk voor de afvoersystemen in uw woning die op het riool zijn aangesloten. Uw woning is het best beschermd als u een terugslagklep of pomp laat plaatsen door een erkende installateur en als u het water in uw woning scheidt. Een andere oplossing is het klimaatbestendig maken van uw omgeving. Ook is er een aantal zaken waar u rekening mee kunt houden als u een oudere woning koopt.

Terugslagklep of pomp plaatsen

Met een terugslagklep of pomp in uw kelder voorkomt u dat rioolwater eventueel terugstroomt. De terugslagklep slaat dicht als het waterpeil in het riool hoger staat dan uw souterrain (woongedeelte dat gedeeltelijk onder de grond ligt). Er komt dan geen water meer in of uit uw kelder. Met een pomp kunt u wel altijd water lozen.

Water in uw woning scheiden

Het is belangrijk om de afvoer van afvalwater uit uw kelder te scheiden van de afvoer van water van hoger gelegen delen in de woning. Zorg daarom voor 3 aparte afvoeren voor:

  • afvalwater van kelder, kruipruimte of onder de grond gelegen woongedeeltes
  • afvalwater van de begane grond en hogere verdiepingen
  • regenwater vanaf het dak

Klimaatbestendige omgeving

U kunt ook helpen door uw omgeving klimaatbestendig te maken. Dit zorgt ervoor dat de riolering minder wordt belast. Bijvoorbeeld door een groen dak aan te leggen. Daar kunt u Begin link: subsidie, einde link. voor krijgen. Ook het Begin externe link: Hoogheemraadschap van Delfland(Externe link), einde externe link. geeft subsidie voor het klimaatbestendiger maken van uw omgeving.

Oudere woning kopen

Wanneer u een oudere woning met kelder of souterrain wilt kopen is het belangrijk om te (laten) onderzoeken of de constructie waterdicht is.

U kunt eventueel zelf onderzoeken of het ondergrondse deel van een woning onder het grondwaterpeil ligt. U kunt dat doen door de hoogte van de kelder te vergelijken met de grondwaterstand in de buurt. De grondwaterstand in uw omgeving vindt u op Begin externe link: opendata.munisense.net(Externe link), einde externe link..

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop u op het riool bent aangesloten? Neem dan Begin link: contact op met de gemeente Den Haag., einde link.

Grondwaterstand

In heel Den Haag zitten op verschillende plaatsen buizen in de grond voor het meten van de grondwaterstanden. De gemeente controleert de grondwaterstand iedere 6 weken.

Wilt u de grondwaterstand in uw omgeving bekijken? Kijk dan op de Begin externe link: website met grondwaterstanden(Externe link), einde externe link..

Grondwateroverlast

Kelders, souterrains en kruipruimtes liggen soms onder het grondwaterpeil. Dat hoeft geen probleem te zijn als de constructie waterdicht is. Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het droog houden van de ruimtes onder uw huis. Om u daarbij te helpen is er de website Begin externe link: www.hulpbijgrondwaterdenhaag.nl(Externe link), einde externe link.. Daar vindt u bijvoorbeeld een stappenplan voor de aanpak van grondwateroverlast.

Grondwateroverlast melden

Is er regelmatig grondwateroverlast in een bepaalde straat of wijk dan kan de gemeente onderzoeken of de overlast met maatregelen kan worden beperkt. De gemeente kan bijvoorbeeld besluiten om een ontwateringssysteem in de straat te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het teveel aan water sneller naar het oppervlaktewater of naar de riolering wordt afgevoerd.

U kunt grondwateroverlast melden bij de gemeente Den Haag. De gemeente registreert alle meldingen en probeert u op weg te helpen om de overlast tegen te gaan. U kunt terecht bij:

Gemeente Den Haag
Stedelijk Beheer
Spui 70
2511 BT Den Haag
Telefoonnummer: 14070
E-mailadres: Begin link: stedelijkbeheer@denhaag.nl, einde link.

Heeft u overlast vanuit het riool of door hevige regen? Dan kunt u hiervan melding maken op de paginaBegin externe link: Verstopt riool melden(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070