Grondverzet melden

Gaat u grond verplaatsen of hergebruiken? Dit wordt ook grondverzet genoemd. Grondverzet moet u melden bij de gemeente volgens het Besluit Bodemkwaliteit. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) behandelt voor de gemeente de meldingen.

Voor het melden van grondverzet geldt:

  • Alleen overheden en bedrijven kunnen grondverzet aanvragen.
  • De melding moet minimaal 5 werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn ingediend.

U kunt bij het Begin externe link: Meldpunt bodemkwaliteit(Externe link), einde externe link. van de rijkswaterstaat melding doen van Grondverzet.

Gratis.

U krijgt binnen 5 werkdagen een goed- of afkeuring op uw melding voor het grondverzet. De omgevingsdienst Haaglanden behandelt voor de gemeente de meldingen.

Wilt u de Nota Bodembeheer 2013-2023 bekijken? Bekijk deze dan in de bestuurlijke stukken: bijlage 1 bij Begin externe link: Gewijzigd voorstel inzake Nota Bodembeheer 2013-2023 (RIS 260571)(Externe link), einde externe link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070