Bodemverontreiniging spoedlocaties

Op een aantal locaties in Den Haag is de bodem zo verontreinigd dat dit risico’s met zich mee kan brengen voor mensen, planten of dieren. Ook kan verspreiding van de verontreiniging via het grondwater optreden. In al deze gevallen spreken we van spoedlocaties.

Er zijn 3 soorten spoedlocaties:

  • Humane spoedlocaties: er bestaat risico voor de gezondheid van mensen.
  • Ecologische spoedlocaties: er bestaat risico voor planten en dieren.
  • Verspreidingsrisico: kans op verspreiding van de verontreiniging via het grondwater.

De gemeente beoordeelt per geval welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn en wie die maatregelen moet nemen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit vermindering van het gebruik (zoals het niet eten van groenten uit eigen tuin) of het aanbrengen van een verharding zodat er geen direct contact meer is met de grond. Soms wordt een deel van de bodemverontreiniging weggehaald. Bijvoorbeeld door afgraven en verwerking of door ondergronds werkende methoden.

Spoedlocaties

Sinds januari 2011 maakt de gemeente bekend welke locaties in Den Haag een zogenoemde ‘humane spoedlocatie’ zijn. Dat wil zeggen dat daar bodemverontreiniging is gevonden die een risico oplevert voor de gezondheid van mensen. Omdat er door bodemonderzoek locaties kunnen afvallen en er locaties worden toegevoegd, wordt de onderstaande lijst regelmatig aangepast. De eigenaren en gebruikers van de locaties op de lijst worden op de hoogte gebracht.

Voor de volgende locaties geldt per 1 december 2016 een risico voor de gezondheid:

  • Rijswijkseweg 312-336, Laakweg 130, Neherkade 11 en 12
  • Nieuwe Duinweg 5-7
  • Komeetweg 2 en 4
  • NS Emplacement Binckhorst Geval 65 VS
  • Waterpas tegenover nummer 100
  • Laan van Meerdervoort 245

Wilt u meer informatie over deze locatie? Neem dan contact op met het Bodem Informatie Punt (BIP) via Begin link: bodeminformatiepunt@denhaag.nl, einde link. .

Overige verontreinigde locaties

Er zijn meer locaties in Den Haag waar de bodem verontreinigd is. Voor zover we nu weten gaat het daarbij niet om humane spoedlocaties. Er kunnen nog wel locaties zijn waar ecologische risico’s of verspreidingsrisico’s voorkomen. Wanneer uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de bodem bij u vervuild is, ontvangt u hierover persoonlijk bericht. De bodemsaneringen van de spoedlocaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn uiterlijk in 2015 gestart. De saneringen richten zich op het wegnemen van de risico’s.

Bodem Informatie Punt

Heeft u vragen over bodemverontreiniging? Dan kunt u terecht bij het Begin link: Bodem Informatie Punt (BIP), einde link. van de gemeente.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070