Afvalwater lozen

Het is verboden om afvalwater buiten het riool te lozen. Afvalwater is huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater en hoort thuis in het riool.

Regenwater is een uitzondering. Dit is geen afvalwater. Als het kan moet u regenwater lozen op oppervlaktewater. Bijvoorbeeld in een sloot of vijver.

Lozing afvalwater in het riool

De gemeente kan ontheffing verlenen voor lozingen in het riool. Ga voor meer informatie hierover naar:

Lozing afvalwater buiten het riool

De gemeente verleent geen ontheffingen op het verbod van het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater in de bodem. In sommige gevallen kunt u afvalwater lozen buiten het riool (op het oppervlaktewater). De aanvraag hiervoor gaat niet via de gemeente. Afvalwater lozen buiten het riool vraagt u aan bij het Begin externe link: Hoogheemraadschap Delfland(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070