Overbodige of lekkende tanks melden

Ondergrondse tanks die niet meer gebruikt worden, kunnen de bodem verontreinigen. Ze moeten daarom verwijderd worden. U moet dit melden bij de gemeente.

Lekkende tanks kunnen veel overlast veroorzaken. Ze kunnen het grondwater verontreinigen, leidingen (zoals drinkwater- en rioolleidingen) en kabels (elektriciteit- en telefoonkabels) aantasten en bomen en planten vergiftigen. Ook komt stankoverlast vaak voor.

Na uw melding doet het tanksaneringsbedrijf eerst een (bodem)onderzoek. Alleen dit bedrijf mag dan een officiële melding maken voor de start van de werkzaamheden. Het tanksaneringsbedrijf moet erkend zijn door Begin externe link: KIWA(Externe link), einde externe link..

Meldingen worden namens de gemeente behandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). 1 week na de melding stuurt de ODH een ontvangstbevestiging naar de tanksaneerder.

  • Meld het verwijderen van een tank door te bellen met (070) 218 99 03.
  • Een lekkende tank die nog in gebruik is kan ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Meld dit daarom direct via (0888) 333 555. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
  • Bij de melding moet het uitgevoerde bodemonderzoek worden opgestuurd als dit nog niet bekend is bij de gemeente.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070