Vergunning boom kappen, snoeien of verplanten

Wilt u een boom snoeien, verplanten (verplaatsen) of kappen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Met een ‘boom’ wordt bedoeld: een gewone boom, een conifeer, een hulst of een heel grote struik (heester).

Voor wie

Alleen de eigenaar van de boom kan een vergunning aanvragen. Als iemand anders een vergunning wil aanvragen, moet de eigenaar schriftelijk toestemming geven.

Vergunning nodig

Voor het kappen, snoeien of verplanten van een boom heeft u een vergunning nodig als:

 • U een boom wilt kappen.
 • U tussen de 30% en 50% van de boomkroon (bovenste deel van de boom) wilt verwijderen (snoeien)
 • U meer dan 50% van de boomkroon wilt verwijderen (kandelaberen of knotten). Hiervoor is alleen de 1e keer een vergunning nodig.
 • U een boom wilt verplanten met een stamomtrek vanaf 30 centimeter.

Of u een vergunning nodig heeft, hangt af van de plek waar de boom staat:

 • Kunt u de boom zien vanaf de openbare weg? Een vergunning is nodig bij een stamomtrek vanaf 30 centimeter.
 • Kunt u de boom niet zien vanaf de openbare weg? Een vergunning is nodig bij een stamomtrek vanaf 90 centimeter.

Een vergunning is nodig bij een stamomtrek vanaf 30 centimeter.

Een vergunning is nodig bij een stamomtrek vanaf 30 centimeter.

Bekijk de uitzonderingen bij ‘Geen vergunning nodig’.

Stamomtrek meten

U meet de stamomtrek van een boom op 130 centimeter hoogte. Als de boom uit meerdere stammen bestaat, meet u de stamomtrek van de dikste stam. Als u een vergunning aanvraagt, moet u de stamdiameter (doorsnede) opgeven. Deze berekent u door de stamomtrek te delen door 3,14.

Geen vergunning nodig

Er zijn 3 uitzonderingen waarbij u geen vergunning nodig heeft:

 1. U wilt een iep kappen die de iepenziekte heeft. Deze ziekte is erg besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. Daarom moet u een zieke iep zo snel mogelijk verwijderen. Zie ook: Begin link: Boomziekten: iepenziekte, einde link. .
 2. U voert werk uit in een beschermd bos- en natuurgebied. En u wilt hiermee het bos duurzaam onderhouden zoals in de Wet natuurbescherming staat. Bijvoorbeeld voor het dunnen van een stuk bos. Lees hierover meer op de pagina Begin link: Beheren van de Haagse bossen, einde link. .
 3. U moet een onveilige boom verwijderen in een beschermd bos- en natuurgebied. De boom is een risico voor de gebruikers van het bos. Bijvoorbeeld omdat hij er slecht aan toe is en vlakbij een pad of speelplaats staat.

Nodig bij de aanvraag

 • Minimaal 3 verschillende digitale foto’s van de boom. Zorg dat op de foto’s duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen, snoeien of verplanten.
 • Situatieschets om misverstanden over de boom en de plek te voorkomen.
 • De stamdiameter van de boom (zie hierboven onder het kopje ‘Stamomtrek meten’).
 • Bij gemeentelijke plannen zoals een kadevernieuwing: een herinrichtingsplan en/of een besluit van de gemeente.

Na de aanvraag kan de gemeente nog extra informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld:

 • Een voorstel om een nieuwe boom te planten.
 • Een rapport van een deskundige waaruit blijkt dat kappen echt nodig is.

Vergunning aanvragen

Doe eerst de vergunningscheck in het omgevingsloket online (OLO). Dan ziet u of u een vergunning nodig heeft. Als dat zo is, kunt u via het OLO de Begin link: Omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Goed om te weten

 • Tussen 15 maart en 15 juli mag u geen gebruik maken van de vergunning omdat vogels dan broeden.
 • Het kan zijn dat u een nieuwe boom moet planten (herplanten). Als dat niet kan, vraagt de gemeente of u een bedrag wilt overmaken in het Bomenfonds.
 • Is een boom ziek of dood? Ook dan heeft u een vergunning nodig volgens de regels op deze pagina. Als er gevaar is, mag u de boom meteen kappen als u de vergunning heeft gekregen. Lees hierover meer op Begin link: Werkwijze kappen van slechte en dode bomen, einde link. .

In een bos- en natuurgebied

In 20 bos- en natuurgebieden heeft u vaak toestemming nodig van de gemeente én van de provincie. De regels staan in de:

 • Haagse Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • landelijke Wet natuurbescherming (Wnb)

Bekijk de regels en de gebieden in het voorstel Begin externe link: Wijzigingen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (RIS300563, pagina 4)(Externe link), einde externe link..

Wilt u een boom kappen, snoeien of verplanten in 1 van deze gebieden? Dan gelden dezelfde regels als bij de andere bomen. Bekijk de uitzonderingen bij ‘Geen vergunning nodig’.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070