Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Reclame aanbrengen? Zonnepanelen plaatsen? Of een gebouw of terrein aanpassen zodat het een andere functie krijgt? Controleer eerst of u een vergunning nodig heeft. Of vraag direct een omgevingsvergunning aan.

Gaat u 1 van de volgende werkzaamheden uitvoeren? Houd er dan rekening mee dat u vooraf een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • een uithangbord, dakopbouw, dakkapel, dakterras plaatsen
 • zonnepanelen plaatsen. In de online vergunningscheck de Zonnewijzer ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ook krijgt u informatie over hoe u zo makkelijk mogelijk een vergunning aanvraagt. Ga direct naar de Begin link: Zonnewijzer, einde link. .
 • een zelfstandige woonruimte splitsen tot meerdere zelfstandige woonruimten (activiteit: bouwen)
 • een gebouw (ver)bouwen waarbij u afwijkt van de regels in het bestemmingsplan van de gemeente (activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
 • een gebouw een functie geven die niet in het bestemmingsplan staat, bijvoorbeeld van een woning een bedrijfspand maken (activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
 • een gemeentelijk of rijksmonument veranderen (activiteit: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten)
 • een nachtverblijf of opvang aanbieden aan kinderen of minder zelfredzame personen (activiteit: brandveilig gebruik)
 • Begin link: handelsreclame maken, einde link. (activiteit: reclame)
 • een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht (voor een deel) slopen (activiteit: slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht)
 • fietspaden, bestrating of een beschermd natuurgebied aanleggen of veranderen. En in sommige gevallen gevels schilderen (activiteit: werk of werkzaamheden uitvoeren, geen gebouw zijnde)
 • Begin link: bomen kappen, snoeien of verplanten, einde link. (activiteit: kappen)
 • een bedrijf of technische installatie oprichten of veranderen. U maakt daarvan een melding op Begin externe link: www.aimonline.nl(Externe link), einde externe link. (activiteit: inrichting oprichten)
 • een uitrit aanleggen of een bestaande uitrit veranderen (activiteit: uitweg aanleggen of bestaande uitweg wijzigen)
Wilt u voor het uitvoeren van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Dan moet u daarvoor eerst een Begin link: Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen, einde link. .

Gaat u werkzaamheden uitvoeren zoals hierboven genoemd? Dan is de kans groot dat u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u op verschillende manieren controleren:

Wilt u weten of u voor uw (ver)bouwplannen een vergunning nodig heeft? Doe in het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningscheck. U vindt in het OLO bijvoorbeeld:

 • voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw
 • voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.
In de vergunningscheck is archeologie nog niet opgenomen.

Weet u niet of uw (ver)bouwplannen aan de voorwaarden voldoen? Of heeft u andere vragen? Maak dan een telefonische afspraak via het algemene telefoonnummer 14070.

Bent u ondernemer? Kom langs bij het Begin externe link: vergunningenloket Ondernemershuis(Externe link), einde externe link..

Twijfelt u of uw aanvraag haalbaar is? Of blijkt tijdens het spreekuur dat uw plannen niet voldoen aan de regels? Dan kunt u vooraf een Begin link: beginseluitspraak omgevingsvergunning, einde link. overwegen.

Om de haalbaarheid van uw plannen te kunnen toetsen aan de regels heeft de gemeente alle informatie nodig. Geef deze informatie op tijd en zo volledig mogelijk.

Vaak kunt u de omgevingsvergunning in 1 keer voor verschillende activiteiten aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Begin externe link: Vraag een DigiD aan(Externe link), einde externe link.. Bedrijven gebruiken Begin externe link: eHerkenning 2(Externe link), einde externe link. (EH2).

Heeft u een vergunning nodig voor (ver)bouwplannen? Bereken dan de kosten op de pagina Begin link: Bereken uw leges voor bouwen, einde link. .

Een volledig overzicht met de kosten vindt u in de Begin externe link: Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021(Externe link), einde externe link..

Geld terugvragen

Is uw aanvraag afgewezen of buiten behandeling gesteld? Dan ontvangt u een deel van de betaalde leges terug. In sommige gevallen kunt u Begin link: Teruggaaf leges omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Korting op de bouwleges

Heeft u plannen om duurzaam te bouwen of verbouwen? Dan kunt u mogelijk Begin link: korting op de bouwleges, einde link. krijgen.

Nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, volgt de gemeente een aantal stappen. Lees hierover meer op de pagina Begin link: Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning, einde link. .

Termijnen

 • Voor de meeste aanvragen geldt een reactietermijn (periode) van 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen, dan is de vergunning automatisch verleend.
 • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Bijvoorbeeld bij:
  • een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning milieu)
  • werkzaamheden aan een rijksmonument
  • aanpassing van een bestemmingsplan
  • brandveiligheid gebruik

Als de gemeente deze termijn laat verlopen, dan is de vergunning niet automatisch verleend.

U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

Vergunning krijgen voor kleine verbouwingen

Voor een aantal kleine verbouwingen kunt u ook een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, dakkapellen, dakramen, Begin link: zonnecollectoren en zonnepanelen, einde link. . Kijk hiervoor bij Begin link: Vergunningen voor kleine bouwwerken, einde link. .

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Bekijk in uw persoonlijke online omgeving MijnDenHaag de status van uw aanvraag:

De gemeente maakt de aanvraag bekend op Begin externe link: Berichten over uw buurt(Externe link), einde externe link.. Iedereen kan de aanvraag daar bekijken of inzien bij het Begin link: Den Haag Informatiecentrum, einde link. . Ook de tekeningen zijn openbaar.

Sommige aanvragen zijn vertrouwelijk en daarom niet openbaar. Bijvoorbeeld als dit belangrijk is voor de veiligheid of de bescherming van monumenten of musea.

De regels hierover vindt u in de Begin externe link: Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019(Externe link), einde externe link..

Vraagt u een beginseluitspraak omgevingsvergunning aan? Dan moet u in de meeste gevallen documenten meesturen. Deze documenten zijn niet openbaar en kunnen niet worden opgevraagd.

Heeft u vragen? Maak dan een telefonische afspraak met een projectinspecteur van de afdeling Vergunningen en Toezicht via het algemene telefoonnummer 14070. Bent u ondernemer? Kom dan langs bij het Begin externe link: vergunningenloket Ondernemershuis(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070