Werkwijze kappen van slechte en dode bomen

Jaarlijks controleert de gemeente de stadsbomen op veiligheid. Dit gebeurt verspreid over het jaar en per stadsdeel. Soms moeten bomen gekapt worden omdat uit de controles blijkt dat ze onveilig zijn. De bomen die de gemeente kapt, worden altijd vervangen door een nieuwe boom.

In de video ‘Beheer stadsbomen Den Haag’ ziet u hoe het proces rondom het kappen van bomen gaat.

Wanneer kappen?

Een boom wordt gekapt als deze onveilig is. Een boom is ‘onveilig’ als:

  • hij geheel of voor een deel dood is
  • schade heeft gekregen door storm
  • er veel zwammen op groeien die de wortels beschadigen
  • zijn stam hol is geworden door rotting van binnenuit
  • hij erg ziek is, bijvoorbeeld door de kastanjebloedingsziekte
  • hij door ouderdom slap en kwetsbaar is geworden, zoals bij Begin link: populieren, einde link.

Elk jaar worden in Den Haag tussen de 1.100 tot 1.400 slechte en dode bomen gekapt. Dit aantal is zonder de populieren die vervangen worden in de stad. De gemeente vraagt voor elk stadsdeel 1 of meer kapvergunningen per jaar aan.

Witte tape en geel kruis

Voor dode en slechte bomen doet de gemeente een kapaanvraag. U kunt de bomen herkennen aan een geel kruis op de boom. Ook zit er witte tape om de stam heen. Hierop staat de tekst ‘Vervanging dode en slechte bomen’ en een link naar deze website. Bij ‘Aangevraagde kapvergunningen’ op deze pagina kunt u per stadsdeel bekijken waarom de boom gekapt wordt.

Boom met witte tape

Aangevraagde kapvergunningen

U kunt de door de gemeente aangevraagde kapvergunningen voor dode en zieke bomen online bekijken op Begin link: Aangevraagde kapvergunningen slechte/dode bomen, einde link. . In de kapaanvragen vindt u alle bijlagen. Hierin ziet u waarom de bomen vervangen moeten worden. Ook de locaties van de bomen staan op een kaart aangegeven.

Bezwaar maken

Als de gemeente besloten heeft om bomen te kappen kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. De boom mag in de tussentijd niet gekapt worden. Maar: slechte en dode bomen kunnen soms al snel gevaarlijk zijn. Daarom zijn kapvergunningen voor dode en slechte bomen meteen geldig. De gemeente hoeft de uitspraak na een bezwaar dan niet af te wachten. De boom mag direct gekapt worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dat staat in de Haagse Algemene Plaatselijke Verordening.

Bezwaar maken als de boom al is gekapt kan toch zin hebben. Als blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt, dan wordt hiervan geleerd en kan dit in de toekomst voorkomen worden.

Bij het Begin link: Den Haag Informatiecentrum, einde link. vindt u de dossiers van de verleende vergunningen in Den Haag. Via de Begin link: Gemeenteberichten, einde link. kunt u online de verleende vergunningen bekijken.

Planten van nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, moet de gemeente nieuwe bomen terugplanten. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen). Soms kan de nieuwe boom niet precies op dezelfde plaats terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen liggen of door onvoldoende groeiruimte boven de grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070