1e inschrijving BRP voor Nederlanders uit het buitenland (u heeft nog geen BSN)

Bent u Nederlander en komt u vanuit het buitenland voor 4 maanden of langer in Den Haag wonen? En heeft u nooit eerder in Nederland gewoond? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit bent u wettelijk verplicht.

Was u eerder ingeschreven in Nederland? Of heeft u al een Burgerservicenummer (BSN)? Ga dan naar de pagina Begin link: Opnieuw inschrijven in de BRP, einde link. .

 • Nederlanders die vanuit het buitenland naar Den Haag verhuizen en niet eerder in Nederland hebben gewoond.

 • Nederlanders die vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius naar Den Haag verhuizen en niet eerder in Nederland hebben gewoond.

 • Nederlanders die voor oktober 1994 zijn vertrokken uit Nederland.

Wilt u met terugwerkende kracht ingeschreven worden? Dit kan op de datum dat u de afspraak heeft gepland. Ook als de afspraak later is.

U heeft dan:

 • een afspraak gemaakt voor een 1e vestiging of hervestiging
 • de afspraak gemaakt nadat u in Nederland bent komen wonen
 • een kopie bij u van de afspraakbevestiging (u krijgt deze per e-mail. Print deze of laat deze zien op uw telefoon, tablet of laptop. Let op! Hierop moet duidelijk te zien zijn wanneer u de afspraak heeft ingepland)

 • Een Begin link: geldig identiteitsbewijs, einde link. (dit mag geen rijbewijs zijn).
 • Een Begin link: bewijs van bewoning, einde link. .
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius komt. Dit bewijs krijgt u mee als u uw vertrek doorgeeft aan de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsadministratie.
 • Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven, moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby’s, jonge kinderen en ouderen.

Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, neem dan ook de volgende documenten mee:

 • Uw geboorteakte.
 • Als van toepassing: de geboorteakten van uw partner en/of uw kinderen.
 • Als van toepassing: uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Als van toepassing: echtscheidingspapieren.
 • Als van toepassing: adoptiepapieren en/of een overlijdensakte van uw partner of kind(eren).

De documenten zijn geen voorwaarde voor inschrijving. Neem ze toch mee. De gemeente kijkt naar deze stukken. Als ze in orde zijn, worden de gegevens verwerkt in de BRP.

Soms heeft uw akte of document een legalisatie en/of vertaling nodig. U kunt dit per land nakijken op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.. Vul het land in waar uw document is afgegeven.

Heeft u de Begin link: geprivilegieerde status, einde link. ? Dan kunt u een afspraak maken bij Begin externe link: The Hague International Centre(Externe link), einde externe link..

U kunt bellen met telefoonnummer 14070 om een afspraak te maken. Vanuit het buitenland belt u naar telefoonnummer +31 70 353 30 00.

U gaat met de documenten naar de balie van Publiekszaken waar u de afspraak heeft op Stadhuis Spui, Stadskantoor Leyweg of Stadsdeelkantoor Segbroek.

Kom op tijd. Als u te laat komt, kunt u misschien niet geholpen worden.

Gratis.

Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt. U krijgt per post een bevestiging van uw inschrijving met daarbij een overzicht van uw geregistreerde gegevens en uw Burgerservicenummer (BSN).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070