Buitenlandse documenten registreren in de BRP

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Heeft u uw buitenlandse akte laten registreren in de BRP? Dan kunt u deze daarna Begin link: inschrijven bij de gemeente Den Haag, einde link. . U krijgt dan een Nederlandse akte.

Iedereen die:

 • in de BRP van de gemeente Den Haag staat ingeschreven én
 • bij wie rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, die nog niet zijn geregistreerd in BRP

 • U moet de documenten laten registreren in de BRP van uw woongemeente.
 • Het rechtsfeit moet in het land waar het heeft plaatsgevonden ‘rechtsgeldig’ zijn. Dit betekent dat het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

 • Een Begin link: geldig legitimatiebewijs, einde link. .
 • Een origineel buitenlands document.
 • Wilt u de geboorteakte van een kind registreren en woont dit kind niet in Nederland? Dan heeft u ook een recente Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn) nodig van dit kind.
 • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren, dan kunt u een extra verklaring nodig hebben. Als dit voor u geldt, moeten beide partners deze verklaring ondertekenen. Deze verklaring ontvangt u aan de balie.
 • Wilt u een echtscheiding registreren en is deze tot stand gekomen in een EU-land (uitgezonderd Denemarken)? Dan heeft u ook een ‘Brussel II bis Certificaat’ nodig. Dit document kunt u meestal krijgen bij de instantie die de echtscheiding heeft uitgesproken. Een legalisatie of apostille op het echtscheidingsdocument is dan niet meer nodig.
 • Levert u de documenten voor iemand anders in? Neem dan een machtiging mee en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt. De persoon voor wie u de documenten inlevert (de machtiginggever) kan altijd gevraagd worden om persoonlijk naar de balie te komen.

Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben (kijk op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.).

Documenten die door de afgevende instantie in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen.
Moet u het document laten vertalen? Dan kunt u dat laten doen door een beëdigde tolk/vertaler.

 • Maak direct een afspraak voor het registeren van uw documenten in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U gaat met de documenten naar de balie van Publiekszaken waar u de afspraak heeft.
 • Bent u Nederlander (of bent u dit geweest) of beschikt u over een Nederlandse verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd (verblijfsdocument III of IV) kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk, of overlijden (na de registratie in de BRP) ook laten Begin link: inschrijven in de registers van de burgerlijke stand, einde link. bij de afdeling Landelijke Taken.

Gratis.

Hoelang de registratie duurt, verschilt van geval tot geval. Het kan tussen de 8 en 12 weken duren. Als er nader onderzoek nodig is, kan het langer duren.

Informatie over wat u moet doen bij overlijden in het buitenland vindt u op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070