Bewijs van bewoning

Als u uw verhuizing doorgeeft moet u een ‘bewijs van bewoning’ aanleveren. Daardoor weet de gemeente dat u zich op het juiste adres registreert.

Welk bewijs u nodig heeft, hangt af van uw woonsituatie.

Bij koop

 1. (een kopie van) de koopovereenkomst met in ieder geval de pagina’s waarop uw naam, adres en handtekening staan, of
 2. de voorlopige koopovereenkomst met een sleutelverklaring waarin staat dat de koper al eerder gebruik van de woning mag maken, of
 3. (een kopie van) de akte van levering, of
 4. (een kopie van) de hypotheekakte

Bij huur van een woningcorporatie, kamerverhuurbedrijf, makelaarskantoor of beheermaatschappij

 1. (een kopie van) de getekende huurovereenkomst, of
 2. een huisvestingsvergunning

Bij huur van een particulier

 1. (een kopie van) de getekende huurovereenkomst, of
 2. een huisvestingsvergunning, en
 3. (een kopie van) het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar

Er kunnen aanvullende bewijsstukken (zoals een kopie van het eigendomsbewijs van de verhuurder) worden gevraagd.

Bij onderhuur of inwoning en bij samenwonen

 1. een getekende schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner of eigenaar*, en
 2. (een kopie van) het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar*, en
 3. (een kopie van) het huurcontract of eigendomsbewijs van de woning

* Als er meer eigenaren of hoofdbewoners zijn, is de toestemming van 1 van hen voldoende.

Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/eigenaar

(PDF, 0 B)
Sla het document eerst op voordat u het invult en opstuurt. Wijzigingen worden anders niet opgeslagen.

Goed om te weten

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op Begin externe link: rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070