Huisvestingsvergunning aanvragen

Gaat u een woning huren? Dan heeft u soms een huisvestingsvergunning nodig. Vraag deze op tijd aan bij de gemeente.

Gaat u de woning van een woningcorporatie huren? Dan regelt meestal de woningcorporatie de huisvestingsvergunning. U hoeft zelf niets te doen.

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkopere huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat deze woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen.

De vergunning is nodig:

Huurde u voor 1 juli 2019 al de woning? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Heb ik een vergunning nodig?

Bekijk of u een vergunning nodig heeft en of uw inkomen bij de woning past.

Huurprijs tot en met € 808,06 per maand:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Dit kunnen zijn: een geldig paspoort van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige verblijfsvergunning.
 • De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
 • In een woning met meer dan 80 vierkante meter woonoppervlakte moeten minimaal 3 personen komen wonen.
 • Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden is € 51.863 of minder.

Huurprijs tussen € 808,06 en € 1015,31 per maand. Of woningen met 185 punten of minder met een huurprijs boven € 808,06 per maand:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige verblijfsvergunning.
 • De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
 • U woont alleen: uw belastbaar jaarinkomen is minder dan € 61.148 per jaar.
 • Uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen: het belastbaar jaarinkomen is minder dan € 77.521.

Voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning heeft u een aantal documenten nodig. Welke dat zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Een recent bewijs van inkomen van uzelf en (als die er zijn) de andere leden van uw huishouden. Bijvoorbeeld een salarisstrook, werkgeversverklaring, maandoverzicht van uw uitkering of pensioen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden. (Let op! Bankafschriften van uw salaris of uitkering zijn niet voldoende.) Indien u gedurende het jaar bent veranderd van werkgever, dan dient u ook de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie van uw vorige werkgever mee te sturen.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een kopie van het huurcontract, ondertekend door u en de verhuurder. Of schriftelijke toestemming van de verhuurder (eigenaarsverklaring) dat u in de woning mag wonen.
 • Een verklaring van de eigenaar dat de woning niet verhuurd gaat worden in strijd met de Begin link: opkoopbescherming, einde link. . Zie hieronder het formulier eigenaarsverklaring.

Staat het huurcontract niet op uw naam? Leg dan in een toelichting uit waarom dat zo is. Voeg uw toelichting toe aan de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Formulier eigenaarsverklaring

(PDF, 97,9 KB)

Een bewijs van inkomen is in uw situatie een verklaring van uw boekhouder of accountant. Daarin staat:

 1. uw belastbaar jaarinkomen
 2. de jaarrekening van het lopende jaar

U stuurt ook een uittreksel mee van de Kamer van Koophandel (KvK) over uw onderneming. Bent u in de afgelopen 3 maanden een onderneming begonnen? Dan is alleen een uittreksel voldoende.

Bent u student? En heeft u geen inkomsten uit werk of uitkering? Stuur dan een bewijs van uw inschrijving als voltijdstudent mee.

Voeg u bij de aanvraag een geldig verblijfsdocument toe. Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Heeft u de EU-nationaliteit en staat u niet als inwoner in Nederland ingeschreven? Voeg bij de aanvraag een kopie van uw legitimatiebewijs toe.

Komt u uit het buitenland en gaat u in Nederland werken? Dan heeft u een kopie nodig van een werkovereenkomst of een werkgeversverklaring met uw inkomen erop.

Bent u gescheiden en heeft u minderjarige kinderen? En is de huurprijs € 808,06 of minder per maand? U heeft een rechtsgeldig document nodig waaruit blijkt hoe de voogdij of het gezag over de kinderen geregeld is. Daarin moet de huidige verblijfplaats van de kinderen staan.

Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Digitaal met DigiD

 • log in met DigiD
 • vul het formulier Aanvraag huisvestingsvergunning in
 • voeg de bijlagen toe
 • kies voor betalen met iDEAL

Digitaal zonder DigiD

 • Download het Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning (pdf).
 • Vul dit formulier in en stuur deze per e-mail naar Begin link: wonen@denhaag.nl, einde link. .
 • De gemeente neemt uw aanvraag pas in behandeling als u de legeskosten van € 51,45 heeft overgemaakt. U kunt het bedrag overmaken naar:
  • IBAN-nummer: NL17 BNGH 0285 1096 26
  • op naam van: Gemeente Den Haag, Financiële administratie
  • vermeld daarbij de tekst ‘FA417/HVV’ en het adres en huisnummer van het huis dat u gaat huren
  • Betaalt u vanuit het buitenland? Zet dan ook de BIC (SWIFT) code in uw overschrijving: BNGHNL2G (Bank Nederlandse Gemeenten).
 • Voeg een bewijs van betaling toe bij uw aanvraag. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift.

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning

(PDF, 0 B)

€ 51,45 in 2023.

Is uw aanvraag volledig, dan krijgt u de vergunning binnen 2 weken. Is uw aanvraag niet volledig? De gemeente neemt contact met u op. De gemeente zal dan binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag.

 • Verandert uw gezinssituatie of inkomen tijdens de periode dat u huurt? Dan hoeft u geen nieuwe huisvestingsvergunning aan te vragen.
 • Huurt u een woning zonder huisvestingsvergunning en is dit wel verplicht? Dan kunt u hier een boete van € 410 voor krijgen.
 • De gemeente schrijft u niet vanzelf in als u een huisvestingsvergunning aanvraagt. U kunt zich inschrijven via de pagina Begin link: Verhuizen en migratie, einde link. .
 • Huurt u een kamer (onzelfstandige woonruimte)? Of gaat u met meerdere personen een woning huren en vormt u geen Begin link: duurzaam gemeenschappelijk huishouden, einde link. ? Dan heeft u geen huisvestingsvergunning nodig.
De gemeente heeft voorwaarden voor het Begin link: . , einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070