Logeeropvang Wmo

Krijgt u hulp van een mantelzorger? Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking? Dan kan het gebeuren dat uw mantelzorger een dagje vrij wil of op vakantie gaat. Als er iemand anders voor u kan zorgen kunt u zolang gewoon thuis blijven. Kan dat niet? Dan kan de gemeente samen met u kijken naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld ergens logeren.

Logeeradres dat u zelf regelt

Misschien is er iemand uit uw familie of zijn er vrienden, kennissen of buren die tijdelijk uw mantelzorger willen zijn. Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen en moet u daarom ergens logeren? Vraag dan aan uw zorgverzekering of zij deze tijdelijke zorg vergoeden. Er zijn zorgverzekeraars die een logeervoorziening helemaal of gedeeltelijk vergoeden. U heeft dan wel een aanvullende verzekering nodig.

Logeeradressen die de gemeente regelt

Kan niemand in uw omgeving u verzorgen? En vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van logeren niet? Dan kan de gemeente u misschien helpen bij het vinden van een oplossing.

De logeeradressen die de gemeente regelt zijn voor maximaal:

  • 3 dagen per week
  • of 1 keer per kalenderjaar met een maximum van 21 dagen

Per dag kunt u 24 uur gebruikmaken van de logeeropvang.

Wilt u een logeeradres via de gemeente regelen? Kijk dan naar de mogelijkheden op de pagina Begin link: Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070