Zorgaanbieders

De gemeente heeft contracten afgesloten met aanbieders die begeleiding en ondersteuning in huis leveren. Alleen gecontracteerde aanbieders kunnen deze dienstverlening declareren bij de gemeente.

Klanten kunnen ook kiezen om hun zorg te betalen met een Begin link: persoonsgebonden budget (PGB), einde link. . Met het persoonsgebonden budget kan iemand zelf zijn zorg inkopen.

Bekijk de lijst met Begin link: aanbieders, einde link. .

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp hebben de gemeenten in de regio Haaglanden met meer dan 100 aanbieders een contract afgesloten. Daarmee is ook hier de continuïteit van zorg gegarandeerd. Ouders of jeugdigen die gebruik willen maken van deze zorgaanbieders hebben een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin, de huisarts, een gecertificeerde instelling of een medisch specialist zoals een kinderarts.

De lijst met ingekochte aanbieders vindt u op de website Begin externe link: jeugdhulp Haaglanden(Externe link), einde externe link. .

Contact

Bent u een aanbieder en heeft u een vraag over inkoop en contracten voor ondersteunende begeleiding en/of hulp bij het voeren van een huishouden? Neem dan contact op met het team contractmanagement van de gemeente Den Haag via Begin link: contractmanagementwmo@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070