Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u zorg nodig? En wilt u dit zelf regelen? Dan kan dit met het persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb koopt u zelf hulp in bij een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een hulpmiddel zoals een scootmobiel. U kiest de zorgaanbieder en regelt alles zelf. Ook bent u verantwoordelijk voor de administratie van uw pgb.

Hulp regelt u op 2 manieren:

Wat is een pgb?

Een pgb is een bedrag waarmee u zelf hulp koopt. De hoogte van het pgb hangt af van de zorg die u nodig heeft.

U krijgt het geld uit uw pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de zorgverzekeraar betaalt de zorgaanbieder uit uw pgb. Dit heet Begin externe link: trekkingsrecht(Externe link), einde externe link.. Dit geldt voor alle pgb’s.

Met een pgb regelt u zelf de zorg en koopt u zelf de zorg in. Ook doet u zelf de administratie. Daar horen verplichtingen bij. U kunt omgaan met die verplichtingen. Denk goed na welke hulp u nodig heeft en van wie. U kiest zelf 1 of meer zorgaanbieder(s).

Bij een pgb moet u veel zelf regelen. Om een pgb aan te vragen en te beheren moet u het volgende kunnen:

  • Zelf huishoudelijke hulp zoeken.
  • Zelf de zorgovereenkomst schrijven.
  • Zelf een andere hulp regelen als uw hulp op vakantie gaat of ziek is.
  • Zelf uw administratie van het werk bijhouden.

Het pgb beheren

Heeft u moeite met het regelen van de geldzaken en de administratie rondom het pgb? Dan kan een wettelijke vertegenwoordiger u hierbij helpen. De rechtbank zegt wie de wettelijke vertegenwoordiger is. Dit kan een curator, bewindvoerder of mentor zijn.

Ook kunt u iemand uit uw netwerk vragen, dit heet dan een budgetbeheerder.

Na de Wmo-melding

Nadat u een Wmo-melding heeft gedaan, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente. Tijdens het gesprek geeft u antwoord op verschillende vragen. De vragen gaan over uw situatie, uw sociale netwerk en wie de hulp kan bieden. Gaat iemand anders over uw geldzaken? Dan moet uw budgetbeheerder ook bij het gesprek zijn. Na het gesprek beoordeelt de gemeente of u een pgb kunt krijgen.

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van de zorgaanbieders. Ook onderzoekt de gemeente of de zorgaanbieder die u kiest voldoet aan de eisen.

U ontvangt na het gesprek een advies. In het advies staat de afgesproken hulp en de hoogte van het pgb.

Heeft u recht op een pgb? Vul dan het pgb-plan in. Stuur het plan binnen 2 weken naar uw contactpersoon bij de gemeente. Keurt de gemeente uw plan goed? Dan ontvangt u een beschikking. Dat is een brief waarin staat dat u het pgb krijgt.

Pgb-plan maatwerkarrangement Wmo

(PDF, 315,5 KB)

Onderzoek naar kwaliteit

De gemeente onderzoekt of de door u gekozen zorgaanbieder voldoet aan de eisen van de kwaliteit. Dit geldt voor organisaties, maar ook voor zzp’ers. Hierover leest u meer in deze documenten:

Handreiking

(PDF, 0 B)

Kwaliteitsformulier zorgaanbieders

(PDF, 0 B)

Kwaliteitsformulier zzp’ers

(PDF, 0 B)

Hulpmiddelen regelen

Voor hulpmiddelen geldt:

  • U koopt zelf uw hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel.
  • U regelt zelf onderhoud, reparatie en de verzekering van uw hulpmiddel.
  • U betaalt dit zelf uit uw pgb. U moet binnen 60 dagen een bewijs van de koop aan de gemeente laten zien. Dit geldt ook voor de reparatiekosten.

Maximale kosten voor hulp en hulpmiddelen

De gemeente heeft maximumtarieven vastgesteld voor de zorg en de hulpmiddelen die u inkoopt met een pgb. Zijn uw kosten hoger? Dan betaalt u het verschil bij. De SVB neemt hiervoor contact met u op.

Eigen bijdrage

Voor hulp betaalt u soms zelf een deel. Dit heet de Begin link: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), einde link. . U betaalt maximaal € 19 per maand.

U mag de eigen bijdrage niet betalen uit het pgb. Het pgb mag u alleen gebruiken om uw zorg in te kopen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

Pgb aanvragen

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070