Eigen bijdrage zorgkosten

Krijgt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente hulp bij het dagelijkse leven? Dan betaalt u voor sommige voorzieningen een eigen bijdrage in de kosten. Voor een aantal voorzieningen betaalt u het abonnementstarief van € 19 per maand. Dit bedrag betaalt u per huishouden. Ook wanneer u gebruikmaakt van meerdere Wmo-voorzieningen.

Voor sommige voorzieningen betaalt u een ander bedrag voor de eigen bijdrage. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de voorzieningen die u heeft vanuit de Wmo. Hieronder vindt u uitleg over de voorzieningen waar u een eigen bijdrage voor betaalt. Een Wmo-medewerker legt dit in het gesprek aan u uit.

Voorzieningen met het abonnementstarief van € 19 per maand

Voor de onderstaande voorzieningen betaalt u de eigen bijdrage volgens het abonnementstarief van € 19 per maand:

 • hulp bij het huishouden.
 • Begin link: hulpmiddelen, einde link. , bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets of een sporthulpmiddel. Let op: voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.
 • woonvoorzieningen, bijvoorbeeld een tillift.
 • woningaanpassingen, bijvoorbeeld een traplift of een elektrische deuropener.

Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage. Het CAK voert dit uit voor de gemeente. Iedere maand ontvangt u een factuur van het CAK, die u zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie op Begin externe link: hetcak.nl(Externe link), einde externe link..

Voorzieningen met een ander bedrag voor de eigen bijdrage

Voor de onderstaande voorzieningen betaalt u een ander bedrag voor de eigen bijdrage:

 • Begin link: collectief aanvullend vervoer/AV070, einde link. : de eigen bijdrage hiervoor is € 28 per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u ieder jaar een factuur van de gemeente die u zelf moet betalen. Let op: heeft u meerdere voorzieningen vanuit de Wmo? Dan komt deze eigen bijdrage erbij.
 • Begin link: beschermd wonen, einde link. : hiervoor geldt de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Maakt u naast beschermd wonen gebruik van 1 of meerdere Wmo-voorzieningen? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage voor beschermd wonen.

De eigen bijdrage geldt zowel voor een Begin link: zorg in natura, einde link. .

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt voor de bovenstaande voorzieningen geen eigen bijdrage:

 • als uw inkomen lager is dan 130 % van het sociaal minimum. Kijk voor meer informatie over het sociaal minimum op:
 • als u getrouwd bent of een partner heeft waarmee u samenwoont en één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft.
 • als u al een eigen bijdrage betaalt voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • bij een woonvoorziening of een woningaanpassing in de algemene ruimte die gemeld is bij de gemeente.
 • als u jonger bent dan 18 jaar. Met uitzondering van een woningaanpassing. Voor een woningaanpassing voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u als ouder en of verzorger wel een eigen bijdrage.
 • Daarnaast betaalt u voor de onderstaande voorzieningen nooit een eigen bijdrage:

  • begeleiding
  • dagbesteding
  • rolstoelen
  • begeleid wonen (wonen plus)

  Eigen bijdrage (sport)hulpmiddelen, woonvoorzieningen en woningaanpassingen

  De eigen bijdrage voor hulpmiddelen, woonvoorzieningen woningaanpassingen en sporthulpmiddelen werkt als volgt:

  • Heeft u een hulpmiddel of woonvoorziening in bruikleen? Dan betaalt u maandelijks het abonnementstarief tot u de voorziening inlevert.
  • Heeft u een woningaanpassing in bruikleen? Dan betaalt u maandelijks het abonnementstarief tot u de afschrijftermijn of de kostprijs heeft bereikt.
  • Heeft u een (sport)hulpmiddel, woonvoorziening, woningaanpassing of sporthulpmiddel in Begin link: pgb, einde link. ? Dan betaalt u maandelijks het abonnementstarief tot u de afschrijftermijn of de kostprijs heeft bereikt.
  • Heeft u meerdere voorzieningen vanuit de Wmo in de vorm van zorg in natura (zin) en pgb, waar een eigen bijdrage op van toepassing is? Dan betaalt u voor alle voorzieningen een eigen bijdrage. Het totaalbedrag is in dit geval maximaal € 19 per maand.

  Voor hulpmiddelen, woonvoorzieningen, woningaanpassingen en sporthulpmiddelen gelden de volgende afschrijftermijnen:

  Eigen bijdrage beschermd wonen

  Bij beschermd wonen (wonen intensief) berekent het CAK de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin zit verschil in zorg vanuit zorg in natura (zin) en zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Let op: voor begeleid wonen (wonen plus) betaalt u geen eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over beschermd en begeleid wonen op de Begin link: pagina Beschermd en begeleid wonen melden, einde link. .

  Rekenhulp

  U kunt op de website van het CAK zelf uw eigen bijdrage berekenen met de rekenhulp. Kijk voor meer informatie op Begin externe link: Eigen bijdrage rekenhulp(Externe link), einde externe link..

  U woont via zorg in natura (zin) in een instelling

  Heeft u een indicatie voor beschermd wonen in een instelling? Dan betaalt u de eerste vier maanden de lage eigen bijdrage en daarna de hoge eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over de lage en hoge eigen bijdrage op Begin externe link: Ik woon of logeer in een instelling voor beschermd wonen(Externe link), einde externe link..

  U heeft een persoonsgebonden budget (pgb)

  Heeft u voor beschermd wonen een pgb? Dan is de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van of u de zorg met of zonder wooncomponent afneemt.

  Met wooncomponent

  Heeft u de zorg met afname van het wooncomponent? Dan betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie zoals inkomen, vermogen en gezinssamenstelling.

  Zonder wooncomponent

  Heeft u de zorg zonder afname van het wooncomponent? Dan betaalt u een eigen bijdrage volgens het abonnementstarief van € 19 per maand.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan. Verzorging of verpleging regelt u op een andere manier. Kijk voor meer informatie op de website Begin externe link: www.regelhulp.nl(Externe link), einde externe link. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Lees meer over de Begin link: Wet maatschappelijke ondersteuning, einde link. .

  Meer informatie

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Begin link: Klantenservice SZW, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070