Beschermd en begeleid wonen melden

Kunt u door psychische of psychosociale problemen tijdelijk niet, of niet goed zelfstandig wonen? Meld dit bij de gemeente. Misschien is beschermd of begeleid wonen nodig voor u. U woont dan in een zorginstelling waar u zorg en begeleiding krijgt. Voor korte of langere tijd.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen onder begeleiding. Deze manier van wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bij beschermd wonen woont u meestal (tijdelijk) in een zorginstelling. Daar is dag en nacht begeleiding en toezicht. U betaalt voor beschermd wonen een eigen bijdrage. Hoeveel u zelf betaalt hangt af van:

 • uw inkomen
 • hoeveel zorg of ondersteuning u krijgt

U betaalt de eigen bijdrage via Begin externe link: het CAK(Externe link), einde externe link.. Bekijk de Begin externe link: Eigen bijdrage rekenhulp(Externe link), einde externe link. op de website van het CAK.

Begeleid wonen

Begeleid wonen is wonen met begeleiding op afstand. Bij begeleid wonen zijn wonen en zorg meer apart van elkaar dan bij beschermd wonen. U woont in een zorginstelling, maar zonder dag en nacht begeleiding.

U betaalt voor begeleid wonen zelf de huur. U kunt alleen begeleid wonen als u begeleiding nodig heeft. Als u geen begeleiding meer nodig heeft, moet u over naar een andere woonvorm (uitstromen).

Melden bij de gemeente

Woont u in Den Haag en ontvangt u thuis nog geen hulp? Doe dan eerst een Wmo-melding: Begin link: Wmo-melding doen, einde link. . Dan onderzoekt de gemeente welke hulp u thuis kunt ontvangen.

Bent u dak- of thuisloos? Kijk voor hulp en meer informatie op de pagina Begin link: Daklozenloket: hulp voor dak- of thuislozen, einde link. .

Wilt u beschermd of begeleid wonen? Meld dit dan bij de gemeente. Zij onderzoekt dan of beschermd of begeleid wonen nodig is. Bij uw melding kunt u kiezen voor:

 • zorg in natura (via de gemeente)
 • persoonsgebonden budget (zelf regelen)

 • U of uw begeleider moet aantonen dat u psychische of psychosociale problemen heeft.
 • U woont in Den Haag of in een regiogemeente: Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar. (Let op! Woont u in 1 van de regiogemeenten? Doe eerst een melding bij uw eigen gemeente voordat u zich meldt bij de gemeente Den Haag).
 • Als u niet in Den Haag en niet in een regiogemeente woont, dan meldt u zich via het formulier ‘Verzoek toegang beschermd wonen’.

Bij uw melding stuurt u mee:

 • formulier voor onderzoek beschermd en begeleid wonen. Vul dit aanmeldformulier (samen met uw behandelaar of begeleider) volledig in en stuur het als bijlage mee.

Formulier voor onderzoek beschermd en begeleid wonen

(PDF, 0 B)

Verblijft u al via de Wmo in een beschermde of begeleide woning? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen.

 • Meldt u zich aan voor beschermd of begeleid wonen met een persoonsgebonden budget? Stuur dan ook het ingevulde pgb-ondersteuningsplan mee (hieronder).

Pgb ondersteuningsplan

(PDF, 268,9 KB)

Aanmelden

Meld u hieronder aan voor beschermd of begeleid wonen met zorg in natura. Meldt u iemand anders aan? Dan heeft u toestemming nodig van de persoon voor wie u de melding doet.

Na uw melding

Na uw melding krijgt u een uitnodiging voor een adviesgesprek. Hierbij mag u bijvoorbeeld uw begeleider, partner of een vriend meenemen. In het adviesgesprek vraagt de gemeente naar uw persoonlijke situatie.

Na het adviesgesprek krijgt u het adviesverslag. Hierin staat of het zin heeft om begeleid of beschermd wonen aan te vragen. U kunt een aanvraag indienen door het advies te ondertekenen en terug te sturen.

Soms is er meer tijd voor onderzoek nodig. De medewerker van de gemeente laat u dit weten.

U woont niet in Den Haag en niet in de regiogemeenten

Woont u niet in Den Haag en niet in de regiogemeenten (Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar)? Maar wilt u wel beschermd wonen in Den Haag? Vul dan het formulier Verzoek toegang beschermd wonen in. Stuur het per e-mail naar Begin link: landelijketoegang@denhaag.nl, einde link. .

Verzoek toegang beschermd wonen

(PDF, 0 B)
 • Aanmelden voor begeleid wonen in Den Haag (bijvoorbeeld voor verblijf in een safehouse): Doe een melding en stuur deze naar de gemeente waar u woont. Uw eigen gemeente kan u binnen of buiten uw regio laten wonen.

U krijgt binnen 6 weken na uw melding een advies van de gemeente.

 • Houd bij beschermd en begeleid wonen ook hier rekening mee:
  • Soms deelt u de badkamer of keuken met andere bewoners.
  • Soms is er een passende plek voor u bij een regiogemeente (Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar). U wordt dan daar geplaatst.
  • Soms is hulp op afstand (ambulante ondersteuning) voldoende, of zijn er andere organisaties die u kunnen helpen. Beschermd of begeleid wonen is dan niet nodig.
  • Beschermd of begeleid wonen is altijd tijdelijk.
  • Beschermd wonen is niet bedoeld voor mensen die geen woonruimte kunnen vinden.
 • Loopt uw Wmo-indicatie (besluit over welke zorg u nodig heeft) binnenkort af? En vinden u en uw zorgaanbieder dat uw indicatie verlengd moet worden? Dan kunt u of uw zorgaanbieder een nieuwe melding doen. Doe de melding op zijn laatst 8 weken voordat uw indicatie verloopt.
 • Let op: heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan mag u niet beschermd wonen vanuit de Wmo. Lees meer informatie op de website van Begin externe link: CZ Zorgkantoor(Externe link), einde externe link..
 • Voor beschermd en begeleid wonen zijn er wachtlijsten. U bent dus niet direct aan de beurt. Hoelang u moet wachten hangt af van:
  • welke hulp of ondersteuning u nodig heeft
  • welke zorgaanbieders een passende plek hebben
 • Gaat u Begin link: na beschermd of begeleid wonen weer naar een eigen plek, einde link. ? Lees wat u moet doen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070