Daklozenloket: hulp voor dak- of thuislozen

De gemeente helpt daklozen en thuislozen in Den Haag. Bij het Dak- en Thuislozenloket wordt naar uw verhaal geluisterd. En u krijgt er hulp en informatie. Bent u dakloos of thuisloos of dreigt u dit te worden? Kom dan naar het Dak- en Thuislozenloket. Bent u hulpverlener? Meld dan hier uw cliënt aan.

Het kan iedereen overkomen, om wat voor reden dan ook: dakloos worden. U staat er niet alleen voor. Wat uw situatie ook is, hulp is altijd dichtbij. Dreigt u dakloos te worden of bent u al dakloos? Dan is er veel dat u moet regelen. Bij het Dak- en Thuislozenloket kunt u terecht met uw vragen. In een gesprek van ongeveer 20 minuten wordt gekeken met welke hulp uw situatie kan verbeteren.

Voor wie?

Voor daklozen en thuislozen die hulp zoeken bij:

Bent u dringend op zoek naar een veilige slaapplaats? Kom dan naar het Dak- en Thuislozenloket (zie onder). Daar hoort u of er een slaapplaats beschikbaar is.

Ik kom niet uit Den Haag, waar kan ik terecht?

Het Dak- en Thuislozenloket van de gemeente Den Haag helpt mensen uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Komt u uit de regio Delft, Midden-Delfland, Westland of Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u misschien naar de nachtopvang van PerspeKtief. Kijk op Begin externe link: www.perspektief.nu(Externe link), einde externe link. of bel (015) 284 10 71 voor meer informatie.

Nachtopvang of onderdak voor daklozen uit Midden- en Oost-Europa

De Poolse stichting Barka helpt dakloze arbeidsmigranten. U wordt geholpen bij de terugkeer naar het land van herkomst, zorg en opvang. Tijdens het traject verblijft u bij het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan 115. U krijgt begeleiding in uw eigen taal.

Voorwaarden

De opvang is voor arbeidsmigranten die:

 • dakloos zijn, en
 • uit Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen of een andere EU-lidstaat komen, en
 • geen recht hebben op sociale voorzieningen zoals een uitkering

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met Begin externe link: Stichting Barka(Externe link), einde externe link.. U kunt ook naar het Dak- en Thuislozenloket komen. Daar kan een afspraak voor een intakegesprek voor u worden gemaakt bij Stichting Barka.

Misschien bent u uw baan kwijtgeraakt en heeft u geen inkomen meer. Bij het Dak- en Thuislozenloket bekijken medewerkers of u in aanmerking komt voor bijstand. Kom dan naar het Begin link: Dak- en Thuislozenloket, einde link. .

Hoe kom ik aan een voordelige ziektekostenverzekering?

Leven met weinig geld is niet makkelijk. De gemeente heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen een voordelige zorgverzekering. Dit is de Begin link: Haagse zorgverzekering, einde link. .

Medische basiszorg voor daklozen (Haagse Straatdokter)

Bent u dakloos, heeft u medische zorg nodig en komt u niet meer bij uw huisarts? Dan kunt u zich laten inschrijven bij de Haagse Straatdokter. Ook zonder een zorgverzekering.

U vindt de Haagse Straatdokter op de volgende plekken:

 1. Gezondheidscentrum Vaillantplein
  Adres: Ruijsdaelstraat 15, Den Haag. Telefoonnummer: (070) 388 11 11.

  Voor daklozen die lang niet bij de huisarts zijn geweest en/of regelmatig medische zorg nodig hebben. Wilt u hiervan gebruikmaken? Kom dan naar het Begin link: Dak- en Thuislozenloket, einde link. . De medewerkers melden u aan met een inschrijfformulier. Daarna maakt u zelf een afspraak met de Haagse Straatdokter.
 2. Nachtopvang van de Kessler Stichting
  Adres: Delagoastraat 60, Den Haag. Telefoonnummer: (070) 850 05 00.

  Voor daklozen die in de nachtopvang slapen én al ingeschreven staan bij Gezondheidscentrum Vaillantplein. Wilt u hiervan gebruikmaken? Kom dan naar het Begin link: Dak- en Thuislozenloket, einde link. of de nachtopvang van de Kessler Stichting. De medewerkers maken een afspraak voor u. Elke dinsdag vanaf 16.00 uur is er een dokter.

Tandarts

Als u dakloos bent, kunt u voor noodzakelijke medische behandelingen naar de daklozentandarts. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft verslavingsproblemen en/of psychiatrische problemen.
 • U heeft een basiszorgverzekering.
 • U volgt al een traject bij het Dak- en Thuislozenloket.

Alleen zorgverleners of hulpverleners kunnen een dakloze aanmelden voor het spreekuur van de daklozentandarts. Dit gaat via de Begin externe link: Meldcode(Externe link), einde externe link..

Advies zorgverleners aan illegalen

Biedt u medische zorg aan mensen die illegaal in Nederland zijn? En wilt u advies of heeft u vragen over bijvoorbeeld het vergoeden van gemaakte kosten? Neem dan contact op met het Dak- en Thuislozenloket. U kunt een e-mail sturen naar Begin link: daklozenloket@denhaag.nl, einde link. . Of bellen naar (070) 353 72 91. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bent u dakloos of thuisloos en kunt u uw post niet ontvangen op het adres van een vriend, kennis of familielid? Misschien kan het Dak- en Thuislozenloket u helpen aan een briefadres. Dit is een adres waar u niet woont, maar wel post ontvangt. U kunt het Begin link: Dak- en Thuislozenloket, einde link. telefonisch bereiken via (070) 353 72 91. Of kom langs tijdens een inloopspreekuur aan de Fruitweg 17.

Voor jongeren:

Heeft u met spoed hulp nodig voor iemand jonger dan 18 jaar? Bel de Crisisdienst Jeugd Haaglanden: 070 – 345 05 06. Ook buiten kantoortijd.

Bent u jong en dakloos of thuisloos? De gemeente helpt u graag. Bijvoorbeeld door samen met u uw situatie te verbeteren. Met een slaapplaats, een briefadres of met een uitkering. En hulp bij het vinden van werk. Kom hiervoor naar het Begin link: Dak- en Thuislozenloket, einde link. .

Heeft u dringend een veilige slaapplaats nodig? Het Leger des Heils biedt 24-uursopvang voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar uit de regio Den Haag. Mannen worden opgevangen aan de Nieboerweg 125 in Den Haag. Vrouwen aan de Noordpolderkade 163, Den Haag. Kom voor opvang eerst naar het Begin link: Dak- en Thuislozenloket, einde link. aan de Fruitweg 17 in Den Haag. Daar hoort u of er een slaapplaats beschikbaar is.

Straat Consulaat

Vindt u het spannend om meteen met een hulpverlener te praten? Het Straat Consulaat houdt elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur voor jonge daklozen en thuislozen bij het JIP. U gaat dan in gesprek met een jonge vrijwilliger die zelf ook ervaring heeft met dakloosheid. En met een ondersteuner van het Straat Consulaat.

Bel om een afspraak te maken naar (070) 205 35 00. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Of stuur een WhatsAppbericht naar 06 15 88 89 55. Kijk ook op Begin externe link: www.straatconsulaat.nl(Externe link), einde externe link..

Jeugd Interventieteam

Het Jeugd Interventieteam (JIT) helpt jongeren van 12 tot en met 26 jaar. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met wonen, werk, opleiding, geld en schulden, familie en vrienden of gezondheid. Kijk op Begin externe link: www.hetjit.nl(Externe link), einde externe link..

Jongeren Informatiepunt

Het Jongeren Informatiepunt (JIP) geeft gratis informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot en met 27 jaar. Bijvoorbeeld bij vragen over wonen, werk, opleiding, uw rechten, geld, verslaving, seks en gezondheid. Kijk op Begin externe link: www.jiphaaglanden.nl(Externe link), einde externe link..

Aanmelden

Het Dak- en Thuislozenloket van de gemeente Den Haag helpt mensen uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Bezoek het inloopspreekuur.

  • Bel naar (070) 353 72 91
   Te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  Als hulpverlener kunt u cliënten bij het Dak- en Thuislozenloket aanmelden voor maatschappelijke opvang. Er zijn 3 trajecten: 24-uursvoorzieningen, beschermd wonen en Housing First.

  1. 24-uursvoorziening

  Bij 24-uursvoorzieningen is de duur van het verblijf altijd maximaal 6 maanden. Na uw melding beoordelen de medewerkers van het Dak- en Thuislozenloket of de aanmelding passend is. Het Dak- en Thuislozenloket regelt de screening en toeleiding voor de volgende 24-uursvoorzieningen:

  Aanmelden

  Wilt u een cliënt aanmelden voor een 24-uursvoorziening? Gebruik hiervoor de Begin externe link: Meldcode(Externe link), einde externe link.. Aanmeldingen die op vrijdag voor 12.00 uur zijn ontvangen, worden op de daaropvolgende dinsdag besproken. Dinsdag na 14.00 uur is de uitkomst bekend. Als aanmelder kunt u de uitkomst of de stand van zaken navragen via (070) 353 72 91.

  2. Beschermd wonen

  Beschermd wonen is geschikt voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben en bij wie sprake is van complexe problematiek. De begeleider moet kunnen aantonen dat de cliënt psychiatrische, psychosociale, verslavingsproblemen of verstandelijke problemen heeft. Beschermd wonen kan een oplossing zijn als een 24-uursvoorziening met een verblijf tot 6 maanden niet toereikend is.

  Aanmelden

  Wilt u een cliënt aanmelden voor beschermd wonen? Doe een melding via de pagina Begin link: Beschermd wonen, einde link. .

  3. Housing first

  Housing First Den Haag is bedoeld voor langdurig dakloze Hagenaars met meervoudige problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische problemen in combinatie met een verslaving. Om toegelaten te worden moet uw cliënt aan toelatingscriteria voldoen:

  • Uw cliënt is langdurig dakloos.
  • Uw cliënt heeft al lange tijd hulp ontvangen.
  • Uw cliënt is niet in staat om samen te wonen met andere mensen (groepsongeschiktheid).

  Voor cliënten die voor Housing First in aanmerking komen, wordt een passende woning gezocht. Zij krijgen intensieve begeleiding van Limor of het Leger des Heils. Housing First is een samenwerking van de gemeente, Limor en het Leger des Heils.

  Aanmelden

  Wilt u een cliënt aanmelden voor Housing First? Doe de melding dan via de Begin externe link: Meldcode(Externe link), einde externe link.. U ontvangt bericht over uw aanmelding op de 2e dinsdag van de maand. Dit is gerekend vanaf uw melding voor de 1e vrijdag van de maand voor 12.00 uur.

  Goed om te weten

  Bent u nog niet dakloos, maar dreigt u uit uw huis te worden gezet? Bijvoorbeeld door een huurachterstand? Wacht niet maar kom dan zo snel mogelijk naar de Begin link: Advies- en Informatiebalie van SZW, einde link. . Vaak lukt het om huisuitzetting tegen te houden.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070