Wmo-melding doen

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig bij uw dagelijks leven? En kunt u die hulp niet zelf (of samen met familie, vrienden of buren) regelen? Dan kunt u voor sommige hulpvragen bij de gemeente terecht. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, of een voorziening zoals een rolstoel of traplift. Hiervoor doet u een Wmo-melding.

 • Heeft u hulp nodig? Kijk voordat u een melding doet eerst Begin link: welke hulp u zelf kunt regelen, einde link. .
 • Voldoet u aan de Begin link: voorwaarden, einde link. ? Doe dan een Wmo-melding.
 • De gemeente belt u na uw melding. Zij maakt een afspraak voor een gesprek. Daarin bespreekt de gemeente samen met u wat er nodig is. Soms is dit gesprek aan de telefoon en soms komt een Wmo-medewerker bij u thuis.
 • De gemeente probeert u binnen 6 weken een advies op maat te geven. Soms is er meer tijd nodig. Uw contactpersoon laat dit aan u weten. Het advies past helemaal bij u, uw hulpvraag en uw situatie.
 • Adviseert de gemeente een Wmo-voorziening? Dan zorgt de Wmo-medewerker samen met u dat de voorziening wordt aangevraagd.
Door drukte kan het langer duren voordat de gemeente contact met u opneemt. Excuses hiervoor.

U kunt een Wmo-melding doen als u:

 • door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig heeft bij uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (AV 070), een traplift of hulp bij het huishouden
 • niet zelf (of samen met familie, vrienden of buren) hulp kunt regelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen

U kunt op 3 manieren een Wmo-melding doen:

Vul het formulier in. Klik op de button:

Doet u een Wmo-melding via het digitale formulier? Dan kunt u extra documenten toevoegen. Dit mogen alle documenten zijn waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn voor uw hulpvraag. Bijvoorbeeld een persoonlijk plan. Let erop dat u geen medische informatie toevoegt. Het is niet verplicht informatie toe te voegen.

Er worden veel Wmo-meldingen gedaan. Daardoor is het momenteel erg druk. Het kan ook langer dan normaal duren voordat u een reactie krijgt.

Bij een Servicepunt XL kunt u samen met een medewerker een melding doen. Er is altijd een Servicepunt in uw buurt. Kijk op: Begin link: denhaag.nl/servicepuntsociaal, einde link. . Bel vooraf om te bespreken welke gegevens u moet meenemen.

Er worden veel Wmo-meldingen gedaan. Daardoor is het momenteel erg druk. Het kan ook langer dan normaal duren voordat u een reactie krijgt.

Heeft u met spoed hulp nodig? Volg dan deze stappen:

 1. Doe dan een melding via het Begin externe link: digitale formulier(Externe link), einde externe link..
 2. Bel met de Klantenservice (070) 353 75 00 (keuze 2). Geef door dat uw melding spoed heeft.
 3. Een Wmo-medewerker kijkt uw melding na. De medewerker laat aan u weten of uw melding met spoed wordt behandeld. Dit gebeurt binnen 2 werkdagen.

Dit zijn voorbeelden van meldingen die u met spoed kunt doen:

 • U komt uit een ziekenhuis of instelling en kunt alleen naar huis als er hulp is.
 • Uw lichamelijke beperking wordt slechter als de hulp niet meteen komt.
 • Uw mantelzorger of buddy kan (tijdelijk) niet voor u zorgen.
 • U heeft te horen gekregen dat u niet lang meer te leven heeft. U heeft direct hulp nodig.
 • U heeft een spierziekte die steeds erger wordt. Daardoor heeft u hulp bij het huishouden nodig.
 • Er zijn plotseling ouders of verzorgers weggevallen in een gezin met jonge kinderen. Of in een een gezin met 1 ouder.
 • U heeft een melding vanwege de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 • Uw partner kreeg huishoudelijke zorg, maar is overleden. De indicatie moet nu op uw naam komen te staan.
 • U heeft plotseling meteen hulp nodig en kunt deze hulp niet krijgen van familie, vrienden, kennissen of buren.
 • Uw partner kreeg huishoudelijke zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar uw partner is overleden, of verhuisd naar een Wlz-instelling. Daarom is de zorg vanuit de Wlz gestopt. U heeft zelf dringend huishoudelijke zorg nodig.

Persoonlijk plan schrijven

Doet u een Wmo-melding? Dan kunt u ervoor kiezen een persoonlijk plan te schrijven. Hierin kunt u aangeven wat u denkt dat de oplossing is voor de hulp die u nodig heeft. Bijvoorbeeld een advies van een ergotherapeut voor woningaanpassingen.

Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. Hieronder vindt u een voorbeeld van een persoonlijk plan. U kunt er ook voor kiezen zelf een persoonlijk plan te maken.

Bekijk het voorbeeld van een persoonlijk plan.

Persoonlijk plan (voorbeeld)

(PDF, 0 B)

Een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget.

U kunt uw persoonlijk plan direct uploaden bij uw Wmo-melding. Wilt u uw persoonlijk plan later aanleveren? Geef dit dan aan bij uw Wmo-melding. En stuur het persoonlijk plan binnen 7 dagen na de Wmo-melding naar de gemeente.

Stuur het plan per e-mail naar: Begin link: WMOSupport@denhaag.nl, einde link. . Per post kan ook. Stuur uw plan zonder postzegel naar:

Gemeente Den Haag, afdeling Wmo
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Gratis.

De gemeente belt u binnen 1 of 2 weken voor een afspraak. Door drukte kan het langer duren voordat de gemeente contact met u opneemt. Excuses hiervoor.

Hulp via zorg in natura, of persoonsgebonden budget

Heeft u een Wmo-melding gedaan? En krijgt u hulp via de Wmo? Dan kan dit op 2 manieren: zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

 1. Bij zorg in natura krijgt u hulp van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. Lees meer over Begin link: zorg in natura, einde link. .
 2. Met een persoonsgebonden budget regelt u alles zelf. U kiest zelf een zorgaanbieder. U bent zelf verantwoordelijk om alles te regelen en de administratie te doen. Lees meer over het Begin link: persoonsgebonden budget, einde link. .

U krijgt al hulp en u heeft een vraag

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente of uw zorgaanbieder. Bekijk bij wie u met welke vraag terecht kunt.

 • verandering van uw situatie
 • verlenging van de hulp bij het huishouden
 • de kwaliteit van de geleverde ondersteuning
 • klachten over uw aanbieder
 • wisselen van aanbieder

 • klachten of vragen over de geleverde hulp
 • vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie
 • de tijden waarop uw hulp komt
 • overzicht van de geleverde hulp
 • uw ondersteuningsplan

Bel voor alle andere vragen Klantenservice SZW, via telefoonnummer (070) 353 75 00 en kies voor optie 2.

Maakt u geen of weinig gebruik van een Wmo-voorziening? Dan kunt u de voorziening beëindigen. Klik op de knop ‘Wmo-voorziening beëindigen’. Staat uw voorziening er niet tussen bij stap 2? Kies dan het vakje dat het meest op uw voorziening lijkt. Bij stap 3 kunt u aangeven om welke voorziening het gaat.

Heeft u (nog) geen DigiD? Bel dan naar Begin link: Klantenservice SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070