Antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïense vluchtelingen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïners in Den Haag.

(De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de automatische vertaling.)

Als u zelf geen onderdak heeft, zorgt de gemeente voor eerste opvang. U moet zich aanmelden bij het aanmeldpunt.

Aanmeldpunt

Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk.
Open van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur.
Vanaf het aanmeldpunt wordt u naar een opvanglocatie gebracht.

Als u al tijdelijk onderdak heeft (bijvoorbeeld bij familie, vrienden of een gastgezin) hoeft u zich niet aan te melden.

Vragen over aanmelden of opvang

Heeft u vragen over het aanmelden of de opvang? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 80 24 (+31 70 353 80 24 uit het buitenland). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Adres aanmeldpunt

De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk

Via Begin externe link: 9292.nl(Externe link), einde externe link. kunt u kijken hoe u met het openbaar vervoer bij het aanmeldpunt komt.

Looproute vanaf Station Rijswijk

 • Stap uit op station Rijswijk.
 • Neem de uitgang naar de stationshal die uitkomt op de Sir Winston Churchilllaan.
 • Ga naar rechts en loop de Lange Kleiweg op.
 • Ga naar links de Visseringlaan in.
 • Ga bij de stoplichten rechts de Volmerlaan op.
 • De hoofdingang is na 100 meter lopen aan uw rechterhand.

Begin externe link: Bekijk de route in Google maps(Externe link), einde externe link.

Op de aanmeldlocatie zijn medewerkers van de gemeente en de GGD. Zij zorgen dat u een slaapplaats (noodopvang) krijgt. Later probeert de gemeente u te verhuizen naar een plek waar u langere tijd kunt blijven. Daar worden meerdere vluchtelingen opgevangen. Meestal moet u de keuken, wc en douche delen met andere mensen in de opvang.

  Vluchtelingen met tijdelijke bescherming hebben recht op opvang door de gemeente. Dit zijn:

  1. personen met de Oekraïense nationaliteit die:

  • na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd.

  • vóór 27 november 2021 uit Oekraïne naar Nederland zijn gereisd

  2. personen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense die vóór 24 februari 2022:

  • internationale of nationale bescherming hadden in Oekraïne omdat zij niet veilig zijn in hun thuisland

  • een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden en niet zijn teruggekeerd naar hun thuisland

  3. gezinsleden van de personen die bij 1 en 2 zijn genoemd:

  • huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden.

  • minderjarige ongehuwde kinderen

  • andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn.

  Valt u niet binnen deze 3 groepen? Dan heeft u geen tijdelijke bescherming in Nederland. U moet mogelijk asiel aanvragen in Begin externe link: Ter Apel(Externe link), einde externe link. om opvang te krijgen. Of u moet terug naar uw thuisland. Kijk onder het kopje ‘Registratie, verblijfsstatus, asiel en terugkeer’ of u asiel kunt aanvragen.

  Alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland aankomen. Gemeenten melden deze kinderen bij het Nidos, ook gemeente Den Haag. Deze landelijke organisatie vraagt voogdij aan bij de rechtbank en zorgt voor praktische zaken en een veilige woonplek.

  Lees meer informatie op de Begin externe link: Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen(Externe link), einde externe link..

  Het kan zijn dat u uw opvanglocatie tijdelijk moet verlaten. Bijvoorbeeld om in uw thuisland zaken te regelen. Of omdat u familieleden wilt ophalen om ze in veiligheid te brengen. U mag een aantal dagen op een andere plek verblijven.

  Verblijft u in een opvanglocatie van de gemeente?

  Dan mag u maximaal 28 dagen per jaar afwezig zijn, waarvan 7 dagen achter elkaar. U moet uw afwezigheid melden bij de leiding van de opvanglocatie. Blijft u langer weg dan mag? Dan vervalt uw recht op opvang. U kunt dan een nieuwe aanvraag doen voor een opvangplek. Heel soms kan van de termijn worden afgeweken in overleg met het locatiebeheer.

  Verblijft u bij een particulier opvanggezin?

  Overleg dan met het opvanggezin hoeveel dagen u afwezig wilt zijn.

  Heeft naar het buitenland reizen gevolgen voor mijn leefgeld? Als u langer wegblijft dan mag of is afgesproken, heeft u geen recht meer op leefgeld. U krijgt dit dan niet meer.

  U kunt uw huisdier meenemen naar de aanmeldlocatie. Daar zijn praktische zaken, zoals een kattentoilet en dierenvoeding. Op de aanmeldlocatie bespreekt de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor de opvang van uw huisdier. Zij probeert het huisdier samen met u op te vangen. Dat kan niet altijd. Mogelijk moet u langs een dierenarts om uw huisdier te laten vaccineren of voor medische hulp. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van de NVWA(Externe link), einde externe link..

  Kunt u uw huisdier niet meenemen naar de opvanglocatie? Dan kan Hulp voor dieren uit Oekraïne een tijdelijk onderkomen voor uw huisdier te regelen. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 088 – 811 33 33 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: Begin link: Hulp voor dieren uit Oekraïne, einde link. .

  Registratie, verblijfsstatus, asiel en terugkeer

  Als u een biometrisch paspoort heeft, kunt u vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 90 dagen in Nederland blijven. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)(Externe link), einde externe link..

  Als vluchtelingen uit Oekraïne moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u (tijdelijk) verblijft. In Den Haag gebeurt dit op afspraak op het stadhuis. Na de inschrijving ontvangt u uw burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig voor aanvragen en contact met de overheid. Maak daarom een afspraak. Lees meer op Begin link: Inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners, einde link. .

  Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En deze geeft de mogelijkheid om te werken.

  Wilt u als Oekraïense vluchteling in Nederland wonen en werken? Dan moet u een bewijs van verblijf aanvragen. Lees hoe u dit aanvraagt onder het kopje Hoe vraag ik een bewijs van verblijf in Nederland aan?

  Wanneer asiel aanvragen

  • Als u geen Oekraïense burger, vaste inwoner van Oekraïne of een eerstegraads familielid van een Oekraïense inwoner bent.
  • Als u een niet-Oekraïense burger of staatloos bent en legaal in Oekraïne verbleef omdat u niet naar uw land of regio van herkomst kon terugkeren.

  Asiel aanvragen

  U kunt asiel aanvragen door u te melden bij het aanmeldcentrum in Begin externe link: Ter Apel(Externe link), einde externe link..

  Om in Nederland te mogen wonen en werken moeten vluchtelingen uit Oekraïne een bewijs van verblijf aanvragen. Vluchtelingen moeten vanaf 31 oktober 2022 kunnen aantonen dat ze onder de tijdelijke bescherming vallen.

  Bewijs van verblijf aanvragen

  De eerste stap is inschrijving in de Basisregistratie Personen bij de gemeente. Lees meer op de pagina:

 1. Stap 1
  Schrijf u in bij de gemeente. Lees meer op de pagina
  • Stap 2

  Vraag een bewijs van verblijf aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Tijdens de afspraak moet u een aanvraagformulier ondertekenen. Dit formulier is een officiële asielaanvraag. De IND neemt geen beslissing over uw asielaanvraag zolang de tijdelijke bescherming geldt. Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt dus een aparte asielprocedure.

  Na uw aanvraag

  Na uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente kunt u een bewijs van verblijf aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Afspraak maken

  U kunt een afspraak maken om dit bewijs van verblijf aan te vragen. U maakt een afspraak via:

  Nodig bij uw afspraak

  Lees wat u moet meenemen naar de afspraak op de volgende pagina:

  Tijdens de afspraak moet u een aanvraagformulier ondertekenen. Dit is een officiële asielaanvraag.

  Sticker

  U krijgt tijdens de afspraak een sticker of document van de IND. Lees hierover meer in de pdf:

  Zolang uw sticker of document geldig is, mag u in Nederland wonen, werken zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) en reizen. Om te reizen heeft u ook een geldig paspoort nodig.

  DT&V en IOM bieden geen ondersteuning bij tijdelijke terugkeer.

  (U bent derdelander als u een andere nationaliteit heeft dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Of als u staatloos bent.)

  Derdelanders kunnen tot 4 september 2023 in de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verblijven om zo de hoge druk op de asielopvang te verlichten. Na 4 september kunt u mogelijk in Nederland blijven om de uitkomst van uw asielaanvraag af te wachten. U heeft dan geen recht meer op opvang en voorzieningen vanuit de tijdelijke bescherming. U moet de gewone asielprocedure doorlopen. De meeste derdelanders krijgen waarschijnlijk geen asiel en moeten terug naar hun land van herkomst.

  De overheid wil derdelanders stimuleren om dit vrijwillig te doen. Derdelanders die daarvoor in aanmerking komen en die terugkeren naar hun land van herkomst kunnen geld meekrijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Lees meer op de pagina Begin externe link: Assistance for those returning to Ukraine / Допомога з поверненням в Україну(Externe link), einde externe link.

  Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die uit Oekraïne zijn gevlucht kunt u aanmelden voor een plek op school. Dit geldt voor kinderen die in de Haagse opvanglocaties wonen of bij particulieren in Den Haag. Dit onderwijs is gratis.

  Aanmelden tot 18 jaar (basisschool en voortgezet onderwijs)

  Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen om naar een passende plek op school te kijken.

  Aanmelden vanaf 18 jaar (middelbaar beroepsonderwijs)

  Aanmelden hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

  Oekraïense kinderen van 2,5 tot 4 jaar die in Den Haag verblijven mogen naar de kinderopvang of peuteropvang/voorschoolse educatie. Daar spelen ze samen en is er extra aandacht voor taal. Kinderen mogen maximaal 16 uur per week naar de peuteropvang.

  U meldt zelf uw kind aan bij de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Vraag dit aan de peuteropvang bij u in de buurt. Of kijk op Begin externe link: Ooievaarspas(Externe link), einde externe link. die loopt tot eind 2022.

   Lees alle informatie over het Nederlandse schoolsysteem op de Begin externe link: website van het Onderwijsloket(Externe link), einde externe link..

   U mag werken in Nederland, als u een bewijs van verblijf in Nederland heeft. U mag dan ook vrijwilligerswerk doen of stagelopen. Uw werkgever moet een melding doen bij het UWV.

   De Nederlandse overheid heeft een aparte regeling ingesteld voor de repatriatie en evacuatie van Nederlanders, hun eerstegraads familieleden en een groep kwetsbare Oekraïense burgers. Deze groep mensen heeft recht op bepaalde vergoedingen en verzekeringen in Nederland. U kunt hiervoor contact opnemen met de Begin externe link: Sociale Verzekeringsbank (SVB)(Externe link), einde externe link..

   Begin externe link: Lees meer informatie op overheid.nl(Externe link), einde externe link..

   Lees meer informatie over het openen van een bankrekening zonder paspoort op de Begin externe link: website van Betaalvereniging Nederland(Externe link), einde externe link..

   Lees meer informatie over taalles via Begin externe link: Taalhuis(Externe link), einde externe link.. Het Taalhuis zit op de 2e verdieping van de Centrale Bibliotheek bij het stadhuis (adres: Spui 68). Taallessen moet u zelf betalen.

   Iemand die tijdelijk in Nederland verblijft is niet verplicht om in te burgeren.

   Lees alle belangrijke informatie over gezondheidszorg in Nederland op de Begin externe link: website RefugeeHelp(Externe link), einde externe link..

   U vindt hier informatie over onder andere zorg door een huisarts, tandartszorg, hulp bij zwangerschap en geestelijke hulp bij bijvoorbeeld het omgaan met trauma’s.

   Heeft u vragen over aanmelden, opvang, inschrijving, leefgeld, zorg of werk? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 80 24 (+31 70 353 80 24 uit het buitenland). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

   Het Rode Kruis is een WhatsApp-hulplijn gestart voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten.

   Met uw vragen over bijvoorbeeld de Ooievaarspas, aanmelden voor school of kinderopvang en hulp kunt u terecht bij de Servicepunten XL. Kijk voor de locaties en openingstijden op Begin link: ukraine@wijkz.nl, einde link. .

   Veel mensen bieden hulp. Helaas is niet iedereen te vertrouwen. In de pdf hieronder leest u hoe u zich kunt beschermen.

   Infographic veiligheid

   (PDF, 0 B)

   Contact

   Hoe kunnen we helpen?

   Chat

   Telefoon

   14070