Klacht indienen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente? Bijvoorbeeld over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert? Of over hoe een medewerker u heeft behandeld? Geef dan uw klacht door. Dat kan online, per brief, via de telefoon of aan de balie.

Klacht indienen

Online

DigiD

Geef uw klacht door

Geen DigiD? U kunt uw klacht ook indienen Begin externe link: zonder DigiD(Externe link), einde externe link.. Uw persoonlijke gegevens worden dan niet automatisch ingevuld.

Per brief

Dien uw klacht in per brief. Meld daarbij uw naam, telefoonnummer en adres.

Bekijk alle adressen in het overzicht hieronder.

Bekijk de adresgegevens van de verschillende diensten voor het versturen van uw klacht. Elke dienst behandelt haar eigen klachten. Als u niet weet over welke dienst uw klacht gaat, dan kunt u de klacht sturen naar de gemeente.

Gemeentelijke dienst Postadres
Bestuursdienst Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Brandweer Postbus 52155, 2505 CD Den Haag
Publiekszaken (voorheen Burgerzaken) Postbus 12620, 2500 DL Den Haag
Intern Dienstencentrum Postbus 12640, 2500 DN Den Haag
Belastingzaken Postbus 19924, 2500 CX Den Haag
Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12652, 2500 DP Den Haag
Openbare Bibliotheek Postbus 12653, 2500 DP Den Haag
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Postbus 12610, 2500 DK Den Haag
Stadsbeheer Postbus 12651, 2500 DP Den Haag
Stedelijke Ontwikkeling Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Gemeente Den Haag Postbus 12620, 2500 DL Den Haag

Via telefoon

Dien uw klacht in via telefoonnummer Begin link: 14070, einde link. .

Aan de balie

Hoelang duurt het

U krijgt binnen 6 weken een reactie. De gemeente handelt uw klacht binnen 6 tot 10 weken af.

Goed om te weten

Klacht voorleggen aan Gemeentelijke (jeugd)ombudsman

Heeft de gemeente uw klacht niet goed afgehandeld? Of vindt u het niet redelijk dat u uw klacht eerst bij de gemeente moet indienen? Ga dan met uw klacht naar de Begin link: Gemeentelijke (jeugd)ombudsman, einde link. .

Klacht over de politie

Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door de politie? Neem dan contact op met de politie via de Begin externe link: website van de politie(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070