Inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners

Bent u gevlucht uit Oekraïne? U moet zich inschrijven bij de gemeente waar u woont (in langdurige opvang of bij een particulier). In Den Haag schrijft u zich in op afspraak in het stadhuis, Spui 70 in Den Haag.

Afspraak ophalen bewijs van verblijf bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een Begin externe link: bewijs van verblijf krijgen bij een ophaallocatie van de IND(Externe link), einde externe link..

U kunt zich meestal pas inschrijven zodra u vanuit de eerste opvang bent verhuisd naar de opvanglocatie waar u langer verblijft, omdat u dan een woonadres heeft. Als u bij een particulier gastgezin woont of een eigen woon- en slaapplek heeft, kunt u zich wel direct inschrijven.

Na de inschrijving komt u in de Basisregistratie Personen (BRP). En u krijgt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig voor aanvragen en contact met de overheid. Maak een afspraak om u in te schrijven.

Na de inschrijving kunt u een bewijs van verblijf in Nederland aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat kan via:

De gemeente kan de volgende vluchtelingen uit Oekraïne inschrijven:

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit die:
  • hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen
  • na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd
  • vóór 27 november 2021 uit Oekraïne naar Nederland zijn gereisd
 • Personen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense die vóór 24 februari 2022:
  • hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen
  • internationale of nationale bescherming hadden in Oekraïne omdat zij niet veilig zijn in hun land van herkomst
  • een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden en niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst
 • Gezinsleden van de personen die bij 1 en 2 zijn genoemd:
  • huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden
  • minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd)
  • andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn

De Begin externe link: Oekraïense ambassade(Externe link), einde externe link. kan een certificaat (bewijs) aan u geven dat u de Oekraïense identiteit en nationaliteit heeft. U kunt dit certificaat aanvragen op werkdagen tijdens het spreekuur 9.00 – 13.00 uur op Zeestraat 78 in Den Haag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Met het certificaat kan de gemeente u inschrijven in de BRP. U heeft hiervoor een pasfoto nodig. Die kan u als vluchteling gratis laten maken bij de Primera in het stadhuis op het Spui.

Als de gemeente of ambassade uw identiteit en nationaliteit niet kan vaststellen, dan kan de gemeente u niet direct inschrijven. Neem dan contact op met Begin link: ukraineBRP@denhaag.nl, einde link. . De gemeente nodigt u dan binnenkort uit voor een extra controle van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voor kinderen jonger dan 18 die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders een verklaring onder ede of belofte afleggen. Daarmee stelt de gemeente de identiteit van de kinderen vast. Daarna schrijft de gemeente ook deze kinderen in.

U kunt zich meestal pas inschrijven als u van de eerste opvang bent verhuisd naar een langdurige opvanglocatie.

Bij inschrijving voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne. De groepen staan hierboven benoemd.
 • U verblijft bij een particulier gastgezin, in een eigen woon- en slaapplek of een opvangplek van de gemeente (hotel of langdurige opvanglocaties).

 • Maak een afspraak door te bellen met (070) 353 80 24 (+31 70 353 80 24 uit het buitenland). U kunt dit nummer bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Geef uw persoons- en contactgegevens door.
 • Geef aan of u een identiteitsbewijs heeft.
 • Geef aan om hoeveel personen het gaat. Tel alle gezinsleden mee. Anders is er misschien te weinig tijd om iedereen in te schrijven

Kom op tijd. Als u te laat komt, kan de gemeente u misschien niet helpen.

Gratis.

De afspraak duurt ongeveer een half uur.

Meestal wordt uw inschrijving direct verwerkt. U krijgt dan een bevestiging van uw inschrijving en een overzicht van uw gegevens en uw burgerservicenummer mee.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070