Veiligheid in uw stadsdeel

De gemeente werkt wijk- en gebiedsgericht aan de veiligheid. Ze speelt in op wat er écht speelt in de Haagse wijken en straten.

Problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid pakt de gemeente samen met verschillende partners aan. Waar nodig trekken de partijen gezamenlijk op. Dit beleid werpt zijn vruchten af: politiecijfers tonen aan dat het steeds veiliger is in Den Haag.

Verboden

Toezicht

Help mee

Preventie

Contact met uw stadsdeeldirecteur

De stadsdeeldirecteuren overleggen regelmatig met onder meer de politie en handhavers over actuele zaken en meldingen.

Contact met de politie

Belangrijke telefoonnummers

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070