Maatregelen verkeersveiligheid

Om te zorgen dat er niet te hard gereden wordt in de stad, neemt de gemeente verschillende maatregelen. Zoals 30-kilometerzones, verkeersdrempels en snelheidsdisplays. U kunt de gemeente verder helpen door verkeersonveilige situaties te melden.

De gemeente werkt continu aan de verkeersveiligheid van uw woonomgeving en op doorgaande wegen. Het wegennet is daarom ingedeeld in:

 • wegen waar u 50 kilometer per uur mag rijden. Dit zijn belangrijke doorgaande wegen voor de bereikbaarheid van de stad. Daar zijn de verschillende verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden. Zo hebben fietsers een eigen fietspad.
 • wegen waar u 30 kilometer per uur mag rijden. Dit zijn straten in woonwijken waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten) centraal staat. Hier liggen klinkers en verkeersdrempels. De toe- en uitgang van de wijk is meestal via een uitrit.

Momenteel zijn 110 van de 120 wijken ingericht als 30 kilometer zone.

Gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers

Fietsers ervaren op hun route soms kleine knelpunten. Vaak zijn die relatief eenvoudig en goedkoop op te lossen. In overleg met de Fietsersbond pakt de gemeente de fietsonvriendelijke situatie aan. Vooral kinderen moeten van jongs af aan leren hoe ze . De gemeente gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan onveilige situaties op belangrijke schoolroutes. Het gaat dan vooral om drukke routes naar middelbare scholen waar grote groepen scholieren gebruik van maken.

Ziet u een onveilige situatie voor fietsers? Meld deze op de pagina Begin link: Onveilige verkeerssituaties melden, einde link. .

Snelheidsdisplays

Snelheidsdisplay

Snelheidsdisplays hebben een positief effect op het rijgedrag van automobilisten. Deze displays herinneren de weggebruiker aan de geldende maximum snelheid. Weggebruikers wordt gewezen op hun snelheid en gaan langzamer rijden. Dat is echter een tijdelijk effect. Na verloop van tijd gaan ze toch weer harder rijden. Daarom verplaatst de gemeente de snelheidsdisplays elke maand. De gemeente heeft 40 snelheidsdisplays die elke keer op een andere plek in de stad worden gezet. In totaal gaat het om 120 locaties per jaar.

U kunt via het formulier Begin link: Melding Openbare Ruimte, einde link. een aanvraag doen voor een snelheidsdisplay. Komt uw locatie in aanmerking voor een snelheidsdisplay? Dan zal die het komende jaar geplaatst worden.

Schoolzones

Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen is één van de speerpunten van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid. Door speciale markering en aanpassingen aan de oversteekplaatsen wordt voor weggebruikers duidelijk dat ze een school naderen waar kinderen fietsen of lopen. Op dit moment is al bij 70 procent van de scholen een schoolzone ingericht. In Leidschenveen-Ypenburg is dit al bij alle scholen het geval. Schoolzones zijn effectief om de verkeersveiligheid bij scholen te verbeteren (Bestuurlijk stuk Begin externe link: RIS 307841(Externe link), einde externe link. ). Daarom gaat de gemeente door met het inrichten van schoolzones. De scholen die nu nog geen schoolzone hebben, krijgen in de komende 2 jaar een schoolzone of andere maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Zebrapaden

Zebrapaden zijn er om voetgangers veilig te laten oversteken. Voetgangers hebben op een zebrapad altijd voorrang op al het andere verkeer. De voetganger moet wel altijd zelf bepalen of het veilig genoeg is om over te steken. Vindt u dat er op een bepaalde locatie een zebrapad moet komen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Een zebrapad is niet mogelijk in de volgende situaties:

 • vlak achter een bocht waarbij slecht zicht is op het zebrapad
 • binnen 75 meter van een andere zebra
 • op een weg met tramrails in de rijbaan zonder vluchtheuvels
 • op een weg met meerdere rijstroken per richting, zonder verkeerslichten
 • op een weg waar men 70 kilometer/uur mag, zonder verkeerslichten
 • in een zone waar men 30 kilometer/uur mag

Als er een locatie is waar volgens u een zebrapad moet komen dan kunt u dat doorgeven via een Begin link: melding openbare ruimte (MOR), einde link. .

In de Begin externe link: nota Zebra (RIS119589)(Externe link), einde externe link. leest u meer over het beleid van de gemeente rondom zebrapaden.

Verkeersspiegel, flitspaal

De gemeente is terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels omdat ze geen positief effect hebben op de verkeersveiligheid:

 • Rij-snelheden en afstanden zijn via een spiegel moeilijk in te schatten.
 • Via een spiegel ziet de weggebruiker alleen verkeer vanuit 1 richting. Terwijl de aandacht van de weggebruiker uitgaat naar de spiegel wordt ander verkeer (vaak fietsers) vanuit de andere richting vaak over het hoofd gezien.
 • Spiegels zijn bij slecht weer of vorst niet goed te gebruiken.
 • Spiegels zijn kwetsbaar voor vandalisme.
Verkeersspiegel

De gemeente kan zelf geen flitspalen plaatsen. Dat doet het Openbaar Ministerie (OM). Het OM plaatst alleen een flitspaal als:

 • er duidelijk te hard gereden wordt
 • weggebruikers regelmatig door rood rijden
 • als er door bovenstaand gedrag meerdere ongevallen zijn ontstaan

Wat kunt u bijdragen aan de verkeersveiligheid?

Houdt u als weggebruiker aan de geldende maximum snelheid. Maak melding van een verkeersonveilige situatie via:

Zie ook

Begin externe link: Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2020-2022(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070