Openbaar cameratoezicht

In Den Haag hangen op veel plekken camera’s van de gemeente. Deze camera’s hangen er om overlast op straat tegen te gaan. Zoals geweld, berovingen en drugshandel.

Wanneer er in een buurt problemen zijn met de veiligheid op straat of overlast, neemt de gemeente veiligheidsmaatregelen. De burgemeester bepaalt camera’s te plaatsen als andere veiligheidsmaatregelen niet helpen. De camera’s houden de omgeving in de gaten. Zo wordt de buurt weer veilig, samen met hulp van andere veiligheidsmaatregelen, de bewoners en de politie. Hoelang de camera’s blijven hangen, hangt af van het soort overlast.

Voordelen cameratoezicht

Het gebruiken van cameratoezicht heeft een paar voordelen. Zo zorgen camera’s ervoor dat:

  • overlast en geweld verminderen
  • politie verdachten van een strafbaar feit makkelijker kan opsporen en laten vervolgen
  • er een gevoel van veiligheid ontstaat in een buurt

Cameratoezicht in Den Haag

In Den Haag hangen ongeveer 106 vaste camera’s. Deze camera’s hangen:

  • in straten rondom de treinstations Station Hollands Spoor en Den Haag Centraal
  • in winkelgebieden: Herengracht, Korte Poten, Plein, Lange Poten, Vlamingstraat, Laan, Spuistraat, Stationsweg, Wagenstraat en Grote Marktstraat
  • in prostitutiestraten: Geleenstraat, Hunsestraat en Doubletstraat
  • langs de kust, de Strandweg en de Boulevard in Scheveningen

Daarnaast heeft de gemeente ongeveer 22 flexibele camera’s. De gemeente beoordeelt elk jaar of deze camera’s nog nodig zijn. Ze hangen op plekken waar regelmatig overlast is door criminaliteit en jongeren. Het gaat bijvoorbeeld om de Delftselaan, Kaapseplein, Hoefkade en de Koningstraat.

Camerabeelden bekijken

Gespecialiseerde politiemensen bekijken de beelden op de camera’s. De politie bewaart de beelden 28 dagen. De politie kan de beelden ook achteraf gebruiken bij de opsporing van verdachten van een strafbare situatie. Het opvragen en veiligstellen van camerabeelden kan alleen met een aangifte bij de politie. Dit moet binnen 7 dagen vanaf het incident gebeuren.

Strenge voorwaarden

Voor het gebruiken van cameratoezicht gelden strenge regels. Met de camera’s wordt alleen de openbare ruimte (in het openbaar, de ruimte buiten) bekeken. Politie en Justitie mogen de opgenomen beelden alleen gebruiken onder strenge voorwaarden. Ze gebruiken de beelden alleen als hulpmiddel bij het bewijzen van een strafbare situatie.

Cameratoezicht herkennen

De camera’s zijn op plekken gehangen waar u ze kunt zien. Ook hangen er bordjes waarop straat dat er cameratoezicht is. Op deze Begin link: kaart van de stad, einde link. kunt u precies zien waar er cameratoezicht is. De plekken waar camera’s hangen, zijn ingekleurd op de kaart. De kaart heeft een rode kleur op de plekken waar er vaste camera’s hangen. En blauw op de plekken waar er tijdelijke camera’s hangen.

Camera’s van burgers en bedrijven

Niet alleen de gemeente en de politie gebruiken camera’s voor toezicht. Ook bewoners installeren camera’s. Voor bewoners gelden ook regels. Er kunnen goede redenen zijn om een camera op te hangen bij uw huis, zoals een beveiligingscamera of een videodeurbel. Dat is niet verboden. Maar u moet wel zo veel mogelijk rekening houden met de privacy van anderen, zoals uw buren of mensen die voorbij lopen. Net zoals uw buren rekening moeten houden met úw privacy als zij een camera ophangen bij hun huis.

Kijk voor informatie over wat wel en niet mag op de Begin externe link: website van de Autoriteit Persoonsgegevens(Externe link), einde externe link.. Vindt u dat de privacyregels zijn overtreden? En komt u er zelf niet uit met uw buren? Dan kunt u via deze website ook een klacht indienen. De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk om de privacyregels te handhaven.

Overlast melden

Bij het aanvragen van extra cameratoezicht kan de politie overlastmeldingen van bewoners meenemen. Het aantal camera’s en de mogelijkheden om die uit te kijken zijn minimaal. Daarom moet bijvoorbeeld de politie keuzes maken. De burgemeester beslist uiteindelijk of een gebied cameratoezicht krijgt. Hij doet dat in overleg met de politiechef en de officier van justitie (de driehoek).

U kunt een melding doen door te bellen met de politie via 0800-9944. Of bel met de gemeente via 14070 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar Begin link: veiligheidsregisseur@denhaag.nl, einde link. . Meld daarin de plek waarover u een melding doet. Beschrijf ook de overlast die u ervaart en of u hierover al contact hebt gehad met de politie.

Andere vormen van cameratoezicht

Naast het cameratoezicht door de politie, zijn er ook tests met cameratoezicht door de handhavingsorganisatie van de gemeente. Het gaat dan om Begin link: cameratoezicht bij afvalcontainers, einde link. . En om de drukte te meten op Scheveningen. Ook zijn er camera’s voor milieu- en verkeerstoezicht.

Regels en informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070