Handhavers in Den Haag

De gemeentelijke handhavers wijzen bewoners en ondernemers op overtredingen van wetten en regels. Zo zien zij erop toe dat de wijken en buurten in de stad leefbaar blijven.

De gemeente werkt samen met hulpdiensten en bewoners en ondernemers om de stad mooi, schoon en op orde te houden. Desondanks zijn er mensen die het niet zo nauw nemen met de regels. En daar treden de handhavers tegen op. U helpt ons en uw buren, door de gemeente in geval van overlast te informeren en zelf het goede voorbeeld te geven.

Overlast top 4

 1. Begin link: rommel op straat, einde link.
 2. Begin link: hondenpoep, einde link.
 3. Begin link: verkeerd geparkeerde voertuigen, einde link.
 4. Begin link: achtergelaten fietsen en fietswrakken, einde link.

Melding doen

Wilt u een melding doen? Kijk dan op de Begin link: pagina Meldingen, einde link. .

Bevoegdheden handhavers

Bijna elke handhaver is Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Zij mogen:

 • een bekeuring uitschrijven
 • mensen staande houden
 • identiteiten controleren
 • mensen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit
Het Boa logo
Het Boa logo

U herkent de Boa aan het uniform met daarop het Boa-logo en de tekst ‘handhaving’. Handhavers zonder de Boa-bevoegdheid, zoals parkeercontroleurs, herkent u aan de uniformen met daarop de tekst ‘toezicht’.

Handhavingsteams

Er zijn verschillende soorten handhavingsteams actief.

 • 9 brede handhavingsteam: per stadsdeel is er 1 team actief. In stadsdeel Centrum zijn 2 handhavingsteams actief. Deze handhavingsteams werken vanuit de politiebureaus en worden ook aangestuurd door de politie.
 • Toezichtteam: dit team werkt nauw samen met het Fietsdepot. Verkeerd gestalde fietsen en achtergelaten fietsen worden door dit team verwijderd en naar het depot gebracht.
 • Biketeam: dit team wordt door de hele stad ingezet voor verschillende handhavingsproblemen waarbij flexibele inzet nodig is. Het Biketeam werkt nauw samen met het Social Media team van de gemeente. Het Biketeam handelt meldingen die via social media worden gedaan snel af. De medewerkers van het Bike Team doen dit op de fiets.
 • Drank- en Horecateam: Wanneer de regels van de Drank- en Horecawet, de gemeentelijke verordening of voorschriften uit de vergunningen niet worden nageleefd, kan de gemeente handhavend optreden.
 • Boswachters: Zij handhaven de regels die gelden in de groengebieden.
 • Parkeercontroleurs: Zij handhaven op de naleving van de gemeentelijke parkeerregels. Denk hierbij aan het betaald parkeren op de openbare weg en het fout parkeren.
 • COBI’s: De Controleurs Binnenwateren (COBI’s) hebben veel te maken met woonwagenzaken en binnenwateren (recreatievaartuigen).
Handhavers van het Biketeam
Handhavers van het Biketeam

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070