Handhavers dragen bodycams

Soms ontstaan er onveilige situaties waarbij mensen agressief worden naar handhavers in de stad. Om ervoor te zorgen dat handhavers hun werk veilig kunnen doen is in 2020 besloten om bodycams toe te voegen aan de standaarduitrusting van een handhaver. De bodycam is een kleine draagbare camera op het uniform.

Het blijkt dat het dragen van een bodycam het veiligheidsgevoel van een handhaver vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten kan verminderen.

Alleen opname bij dreiging

De handhaver start alleen een opname als er sprake is van een dreigende situatie voor de handhaver zelf. Daarbij geeft hij altijd 2 mondelinge waarschuwingen en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd ‘stand-by’.

Beelden worden veilig opgeslagen

Alle opnames op de bodycam worden versleuteld opgeslagen. Daardoor kan niemand de beelden ter plekke bekijken of verwijderen. Na de dienst van de handhaver worden de opnames overgezet op een veilige omgeving. De opnames worden na 31 dagen automatisch verwijderd. Tenzij ze nog nodig zijn voor een aangifte.

Bodycam op het uniform van een handhaver
Bodycam op het uniform van een handhaver

Bekijken van beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. Ze houdt zich daarbij aan de regels voor persoonsgegevens en privacy. Lees meer over privacy en uw inzagerecht op de pagina Begin link: Verklaring inzake Gegevensbescherming, einde link. . Vul het formulier in voor een verzoek tot inzage van bodycam-opnamen.

Alleen gebruikt bij aangifte

Opnames mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte. Bij een aangifte mag de politie of het Openbaar Ministerie de opnames in beslag nemen. Zij kunnen de opnames gebruiken voor het opsporingsonderzoek.

Krijg ik de hele opname te zien?

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Niet in die van anderen. Alleen als u de enige persoon bent die te zien of te horen is, kunt u de hele opname bekijken. Als er ook andere personen in de opname te zien of te horen zijn, dan worden deze personen in de opname onherkenbaar gemaakt.

Mag ik de opname zien als ik aangifte doe tegen een medewerker van de gemeente?

Medewerkers van de gemeente hebben recht op privacy. Daarom kan de gemeente in dit geval de opnames niet aan u verstrekken.

Als u vindt dat er onderzoek nodig is naar een medewerker van de gemeente dan moet u aangifte doen bij de politie. Bijvoorbeeld als u denkt dat die persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. De politie kan de opname dan bij de gemeente opeisen. Zij doen een opsporingsonderzoek en mogen de hele opname bekijken. U krijgt dan later van de politie te horen wat er gebeurt met uw aangifte.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070