Vergoeding materiële en/of letselschade aanvragen

Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) en/of heeft u een ongeval gehad door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. In dat geval kunt u de gemeente vragen om een vergoeding van de door u geleden schade.

U meldt uw materiële en/of letselschade als u schade heeft door iets waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld schade door een slecht wegdek, een pas geverfde bank in het park, een omgevallen boom, enzovoort.

Na uw melding beoordeelt de gemeente of uw aanvraag compleet is. De gemeente vraagt u misschien om nog meer informatie. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, behandelt de gemeente uw verzoek en beoordeelt ze of u een vergoeding krijgt.

U moet kunnen bewijzen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schade. De gemeente kan aansprakelijk zijn als:

  • de locatie gebrekkig is (een gevaarlijke situatie)
  • u hierdoor schade heeft opgelopen
  • u wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden

De gemeente beoordeelt de aansprakelijkheid op basis van de wet en rechtspraak.

Voor uw melding heeft u de volgende gegevens nodig:

  • datum, straatnaam + huisnummer en omschrijving van uw schade
  • beschrijving hoe en waardoor de schade is ontstaan
  • (schriftelijke) bewijsstukken, zoals foto’s, offertes/(aankoop)nota’s, een proces-verbaal, 1 of meer getuigenverklaring(en)

Vul het formulier in en voeg de bijlagen bij. U krijgt direct een ontvangstbevestiging. De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 7,7 MB groot zijn.

U kunt de bijlagen ook per e-mail sturen naar: Begin link: ag@denhaag.nl, einde link. , onder vermelding van uw naam, schadedatum en schadelocatie.

Schade door aanleg Rotterdamsebaan

Voor schade door de aanleg van de Rotterdamsebaan is er een apart formulier. Kijk hiervoor op de pagina Begin link: Schade melden door aanleg Rotterdamsebaan, einde link. .

Gratis.

Dat hangt af van de soort schade. Het duurt minimaal 6 weken, maar het kan ook langer dan 1 jaar duren. Is de informatie die u opstuurt compleet? Dan kan uw verzoek sneller behandeld worden.

Meld uw materiële en/of letselschade ook direct bij uw eigen verzekering. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd voor nieuw- en/of vervangingswaarde. Deze is meestal hoger dan de huidige waarde die de gemeente vergoedt. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor de hoogte van de premie die u komend jaar aan de verzekering betaalt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente per e-mail: Begin link: ag@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070