1e inschrijving BRP vanuit het buitenland met verblijfsvergunning (u heeft nog geen BSN)

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU/EER of Zwitserland? Heeft u nooit eerder in Nederland gewoond en gaat u 4 maanden of langer in Den Haag wonen? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit bent u wettelijk verplicht.

Was u eerder ingeschreven in Nederland? Of heeft u al een Burgerservicenummer (BSN)? Of blijft u korter dan 4 maanden? Ga dan naar Begin link: Opnieuw inschrijven in de BRP, einde link. .

 • U heeft een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit kan zijn:

  • een geldig verblijfsdocument
  • de verblijfsaantekening van de IND in uw paspoort
  • de sticker machtiging voorlopig verblijf (MVV)
  • de beslissingsbrief van de IND (toelating en verblijf, TEV)
  • de uitnodigingsbrief van de IND voor het afhalen van uw verblijfsdocument.
 • U komt 4 maanden of langer in Den Haag wonen.
 • U was niet eerder ingeschreven in Nederland.
 • U heeft nog geen Begin link: Burgerservicenummer (BSN), einde link. .

Wilt u met terugwerkende kracht ingeschreven worden? Dit kan op de datum dat u de afspraak heeft gepland. Ook als de afspraak later is.

U heeft dan:

 • een afspraak gemaakt voor een 1e vestiging of hervestiging
 • de afspraak gemaakt nadat u in Nederland bent komen wonen
 • een kopie bij u van de afspraakbevestiging (u krijgt deze per e-mail. Print deze of laat deze zien op uw telefoon, tablet of laptop. Let op! Hierop moet duidelijk te zien zijn wanneer u de afspraak heeft ingepland)

Heeft u asiel aangevraagd? En heeft u (nog) geen definitieve beslissing op uw aanvraag ontvangen? Neem dan ook het volgende mee:

Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, neem dan ook de volgende documenten mee:

 • Uw geboorteakte
 • Als van toepassing: de geboorteakten van uw partner en/of uw kinderen
 • Als van toepassing: uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap
 • Als van toepassing: echtscheidingspapieren
 • Als van toepassing: adoptiepapieren en/of een overlijdensakte van uw partner of kind

De documenten zijn geen voorwaarde voor inschrijving. Neem ze toch mee. De gemeente kijkt naar deze stukken. Als ze in orde zijn, worden de gegevens verwerkt in de BRP.

Soms heeft uw akte of document een legalisatie en/of vertaling nodig. U kunt dit per land nakijken op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.. Vul het land in waar uw document is afgegeven.

U kunt bellen met telefoonnummer 14070 om een afspraak te maken. Vanuit het buitenland belt u naar telefoonnummer +31 70 353 30 00.

U gaat met de documenten naar de balie van Publiekszaken waar u de afspraak heeft op Stadhuis Spui, Stadskantoor Leyweg of Stadsdeelkantoor Segbroek.

Kom op tijd. Als u te laat komt, kunt u misschien niet geholpen worden.

Bent u een erkend wetenschappelijk onderzoeker? Valt u onder de Begin link: kennismigrantenregeling, einde link. van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Of heeft u de Begin link: geprivilegieerde status, einde link. ? Maak dan een afspraak bij Begin externe link: The Hague International Centre(Externe link), einde externe link..

Gratis.

Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt. U krijgt per post een bevestiging van uw inschrijving met daarbij een overzicht van uw geregistreerde gegevens en uw Burgerservicenummer (BSN).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070