Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. Deze onderwerpen vormen samen de leefomgeving.

Inwoners en ondernemers krijgen zo meer duidelijkheid over de regels die gelden. Want die zijn nu te ingewikkeld. Ook komt er meer ruimte voor nieuwe ideeën en bijdragen van inwoners. En procedures gaan soepeler verlopen.

1 digitaal loket

Er zijn nu meerdere digitale loketten en websites waar mensen zaken kunnen regelen op het gebied van de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet gaat alles straks via 1 digitaal loket. Bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en het nagaan welke regels gelden voor een bepaald gebied.

Onderdelen van de Omgevingswet

Belangrijke onderdelen van de Omgevingswet zijn de omgevingsvergunningen, het omgevingsplan en de omgevingsvisie:

  • Voor vergunningen vanuit de Omgevingswet komen er meer algemene regels vanuit de Rijksoverheid. En er is straks minder vaak een vergunning nodig. Voor de beslissing op een aanvraag is straks 1 organisatie verantwoordelijk. Dit is meestal de gemeente.
  • Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente. Daarmee wordt het omgevingsplan veel uitgebreider dan het Begin link: bestemmingsplan, einde link. .
  • De gemeente is begonnen met het maken van de omgevingsvisie. Hierin komt te staan hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties denken over de toekomst van Den Haag.

Omgevingsvisie: denk mee over de toekomst

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners hun mening kunnen geven. Dit past ook goed bij de bedoeling van de Omgevingswet. Wilt u uw mening geven over de toekomst van de stad? Stuur dan een e-mail naar Begin link: omgevingsvisie@denhaag.nl, einde link. . U kunt meedenken over onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de volgende websites:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070