Inkooporganisatie gemeente Den Haag

De gemeente heeft verschillende inkoopprocedures. Voor opdrachten met een beperkte waarde worden onderhandse offerteprocedures gevolgd. Hierbij nodigt de gemeente zelf een aantal partijen uit die een offerte mogen indienen. Daarnaast worden er nationale en Europese aanbestedingen gevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de inkooporganisatie.

Als een opdracht een bepaalde waarde heeft, dan is dit verplicht. Deze opdrachten worden gepubliceerd zodat geïnteresseerde bedrijven zich kunnen aanmelden voor de aanbestedingsprocedure. In de aanbestedingsstukken staan de minimumeisen waaraan een bedrijf moet voldoen om mee te kunnen doen aan de procedure.

Inkoop- en aanbestedingstrajecten

De inkoop- en aanbestedingstrajecten bij de gemeente worden uitgevoerd door de dienst Bedrijfsvoering (DBV).

Inkoopteam Domein Fysiek

Postadres:
Gemeente Den Haag
Dienst Bedrijfsvoering (DBV)
Team Fysiek Domein
Stadhuis K07 Forum
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
Telefoonnummer: 06 – 13 71 63 54
E-mailadres: Begin link: aanbesteden@denhaag.nl, einde link.

Inkoopteam Domein Sociaal, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Postadres:
Gemeente Den Haag
Dienst Bedrijfsvoering (DBV)
Team Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Stadhuis kamer Sp F 04
Postbus 12640
2500 DN Den Haag
Telefoon: (070) 353 24 12
E-mailadres: Begin link: inkoophelpdesk@denhaag.nl, einde link.

Zie ook

    Contact

    Hoe kunnen we helpen?

    Chat

    Telefoon

    14070