Waterwegen in Den Haag

Op de waterkaart van de Haagse binnenwateren vindt u waterwegen terug die al eeuwen een belangrijke rol hebben gespeeld in en om Den Haag.

Een van de oudste waterwegen ligt net buiten Den Haag en is terug te vinden aan de onderrand van de kaart: de Vliet. Al in het jaar 47 groeven de Romeinen een kanaal waar nu de Vliet ligt. Zo ontstond een veilige verbinding tussen de Rijn en de Maas, ver van de gevaarlijke Noordzee.

Schepen aan de Vliet

Toen Den Haag aan het eind van de middeleeuwen groeide ontstond er meer behoefte aan handelsverbindingen met het achterland. Daarom werd in de 14de eeuw de Trekvliet gegraven, als zijtak van de Vliet. Vervoer gebeurde vooral met trekschuiten, voortgetrokken door paarden op het jaagpad. Tegenwoordig maken de beroepsvaart en pleziervaart gebruik van het water.

Drinkwater

Water was niet alleen belangrijk voor transport, het was uiteindelijk ook belangrijk om goed drinkwater te hebben. Waarschijnlijk was dit 1 van de redenen voor het ontstaan van Den Haag juist op deze plek. Er lag een duinmeer waaruit schoon water gehaald kon worden. Dit meer kennen we nu als de Hofvijver.

Uiteindelijk was er meer vraag naar drinkwater dan het duinmeer aan kon. Daarop werd een strandwal bij Zorgvliet en het Vredespaleis doorgegraven. Via deze weg werd het schone water van de beek die achter deze wal stroomde naar de Hofvijver geleid. Nog altijd is de Hofvijver het eindpunt van de Haagse Beek die in Kijkduin ontspringt.

Bescherming

In Den Haag bood water ook bescherming tegen indringers. In de Tachtigjarige Oorlog met Spanje werd Den Haag geplunderd door rondtrekkende troepen. Daarom werden in de jaren 1612 tot 1619 de Singels aangelegd. Deze hebben de namen van alle windrichtingen, met uitzondering van de Prinsessegracht. Veel grachten in Den Haag, zoals de slotgracht van het Binnenhof, zijn gedempt. Maar de singelgracht is altijd open gebleven.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070