Splitsen, wijzigen en samenvoegen erfpachtrechten

De erfpachter die zijn erfpachtrecht wil splitsen, wijzigen of samenvoegen heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.

 • Splitsen: de erfpachter wil een gedeelte van zijn recht van erfpacht verkopen. Dat kan in de vorm van verdelen in (2 of meer) stukken of in de vorm van appartementen.
 • Wijzigen: een wijziging van het recht van erfpacht is nodig als u een deel van de voorwaarden wilt veranderen.
 • Samenvoegen: het verenigen van 2 erfpachtrechten.

Bij de notaris vastleggen

 • U zoekt een notaris. Het splitsen, wijzigen of samenvoegen moet in een notariële akte worden vastgelegd. De notaris kan u adviseren.
 • In een aantal gevallen is voor de toestemming tot het splitsen van het erfpachtrecht eerst een splitsingsvergunning (op grond van de huisvestingsverordening) nodig. Kijk voor meer informatie op Begin link: Splitsingsvergunning woning aanvragen, einde link. .
 • De notaris stuurt de nodige stukken aan het Erfpachtbedrijf:
  • concept splitsingsakte
  • splitsingstekening
  • taxatierapport over de waarde van de woningen of een rapport over de puntentelling en de huurwaarde
  • splitsingsvergunning

Na ontvangst van de stukken wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Kosten splitsen erfpacht

De aan de gemeente te betalen kosten kunnen zijn:

 • kosten van splitsen in afzonderlijke percelen
 • kosten van splitsen in appartementsrechten
 • kosten van splitsen van een gezamenlijke canon
 • kosten wijzigen van een splitsing
 • beheerkosten

De gemeente berekent de kosten per te vormen erfpacht- of appartementsrecht. Bij het splitsen in meer rechten geldt het aantal rechten min 1. Kijk voor de tarieven op Begin link: Erfpachtvoorwaarden, einde link. .

Beheerkosten

Bij het splitsen verhoogt de gemeente van ieder eeuwigdurend recht van erfpacht de canon met beheerkosten. Na het afkopen van de canon worden de beheerkosten als éénmalige afkoopsom berekend. Bij splitsing in aparte rechten geldt het aantal in rekening te brengen rechten min 1. Kijk voor de tarieven op Begin link: Erfpachtvoorwaarden, einde link. .

Meerwaarde

U heeft een eeuwigdurend recht van erfpacht en wilt het gebruik van de grond en/of de opstallen wijzigen. Dan kan het zijn dat u een bedrag aan meerwaarde van de grond aan de gemeente moet betalen.

Meerwaarde van de grond kan ontstaan door:

 • splitsen in appartementsrechten
 • uitbreiden van de bebouwing
 • veranderen van de functie
 • wijzigen Bijzondere Voorwaarden
 • wijzigen splitsing

De gemeente stelt de meerwaarde vast op basis van taxatie en houdt rekening met de noodzakelijke bouwkosten. Meerwaarde kunt u betalen als canon of als afkoopsom.

Dakopbouwen en uitbreidingen

Als u uw woning op erfpacht vergroot, brengt de gemeente de meerwaarde voor een uitbreiding met een bruto vloeroppervlak tot 50 vierkante meter voor woningen ouder dan 20 jaar niet in rekening. Kijk voor meer informatie op Begin link: Omgevingsvergunning, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070