Erfpachtvoorwaarden

Erfpacht is het recht om grond van de gemeente Den Haag te gebruiken. De gemeente vraagt daarvoor een vergoeding en u bent gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de akte die de notaris opmaakt, als u het recht van erfpacht koopt. Binnen deze voorwaarden heeft u de rechten en de plichten van de eigenaar. U betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding: de canon.

Erfpacht is een overeenkomst tussen 2 rechtspersonen: de erfpachter en de erfverpachter (in dit geval de gemeente). De vastgelegde voorwaarden blijven gelden tot beide partijen instemmen met een wijziging of een nieuw contract.

Algemene en bijzondere voorwaarden

De voorwaarden bestaan uit 2 hoofdonderdelen:

  • Algemene voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de algemene bepalingen of voorwaarden waaronder uw recht van erfpacht is uitgegeven. In uw akte staat vermeld welke dat zijn.
  • Bijzondere voorwaarden. Deze bevatten de bepalingen die alleen op uw recht van erfpacht van toepassing zijn. Ook de bijzondere voorwaarden staan vermeld in uw akte.

U kunt de voorwaarden lezen in de bestuurlijke stukken: Begin externe link: Algemene bepalingen en regels voor de heruitgifte in erfpacht(Externe link), einde externe link. (RIS12991).

Voorwaarden en verkoop erfpachtrecht

Als erfpachter in Den Haag kunt u uw recht van erfpacht verkopen. Afhankelijk van de bijzondere voorwaarden heeft u wel of geen toestemming nodig van de gemeente. Bij verkoop blijven alle voorwaarden van kracht, die aan het erfpachtrecht zijn verbonden. Deze staan in de akte waarmee u uw recht koopt.

Beding van zelfbewoning (anti-speculatiebeding)

Bij de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten voor woningen kan in de voorwaarden een ‘Beding van zelfbewoning’ staan. U bent dan verplicht een aantal jaren zelf in uw nieuwe woning te wonen. Deze voorwaarde is bedoeld om speculatie met nieuwe woningen tegen te gaan.

In bijzondere gevallen kunt u vragen om vrijstelling van dit beding. Lees hierover meer bij Begin link: Ontheffing beding van zelfbewoning, einde link. .

Tarieven

Sinds de Algemene Bepalingen 1986 stelt de gemeente jaarlijks aan de hand van de ontwikkeling van de rente per 1 januari voor dat jaar een canonpercentage vast. De gemeente brengt naast de canon voor bepaalde werkzaamheden kosten in rekening.

Het canonpercentage voor het jaar 2023 is vastgesteld op 4%.

De tarieven voor 2023 zijn:

Soort kosten Bedrag 2023
Beheerkosten (administratiekosten) per jaar € 31
Afkoopsom beheerkosten € 259
Splitsingskosten per appartementsrecht of per recht van erfpacht € 171

Canonpercentage 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft 6 december 2022 het nieuwe canonpercentage voor 2023 vastgesteld. Het nieuwe canonpercentage is 4% en geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2023. Lees meer in het collegebesluit Begin externe link: Erfpacht: vaststelling canonpercentage 2023 en overige erfpachtkosten (RIS313864)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070