WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen. De waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u elk jaar van de gemeente krijgt.

De WOZ-waarde is het bedrag dat uw woning of bedrijfspand zou opbrengen op een vaste datum: de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2023 is de waardepeildatum 1 januari 2022. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting te berekenen. Andere organisaties die de WOZ-waarde gebruiken zijn:

 • de belastingdienst
 • het waterschap
 • hypotheekverstrekkers
 • verhuurders

Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar:

 • de verkoopcijfers rond de waardepeildatum
 • de huurcijfers (bij bedrijfspanden)
 • de kenmerken van uw woning of bedrijfspand. Zoals:
  • locatie
  • oppervlakte
  • staat van onderhoud

  De gemeente doet hiervoor onderzoek. Dit heet permanente marktanalyse.

  Wilt u meer weten over de bepaling van de WOZ-waarde? Kijk dan op Begin externe link: de website van de Waarderingskamer(Externe link), einde externe link..

  Nieuwe eigenaren en huurders krijgen voor het onderzoek een vragenlijst (PMA-Formulier). De vragen gaan over de staat van onderhoud. En over het gebruik van de verkochte woning of het bedrijfspand.

  Heeft u het formulier ontvangen? Dan kunt u dit ook online invullen met uw DigiD:

  In het taxatieverslag staat waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. Bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte en het type woning. In het verslag staan ook de verkoopprijzen en de WOZ-waarden van 3 andere woningen. Daarmee vergelijkt de gemeente uw woning met andere huizen op de markt. De woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. De gemeente houdt rekening met de verschillen bij de taxatie.

  Online bekijken

  U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag in MijnDenHaag bekijken als:

  • de WOZ-beschikking op uw naam staat of u mede-eigenaar bent

  • u DigiD of eHerkenning (met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger) heeft om in MijnDenHaag in te loggen.

  Opvragen via e-mail

  Kunt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag niet online bekijken? Stuur dan een e-mail naar Begin link: taxatieverslag@denhaag.nl, einde link. . Vermeld hierbij:

  • uw naam
  • het aanslagnummer
  • van welk(e) pand(en) u de WOZ-waarde wilt ontvangen
  U kunt geen bezwaarschrift indienen per e-mail. Lees meer over Begin link: bezwaar maken, einde link. tegen de WOZ-waarde.

  Huurprijscheck

  Betaalt u de maximale huurprijs? Dan kan door een verlaging van de WOZ-waarde de huurprijs dalen. Maak een inschatting via de Begin externe link: Huurprijscheck(Externe link), einde externe link..

  Meest gestelde vragen

  Bij het berekenen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen van woningen rond 1 januari 2022. De prijzen van nu tellen niet mee in de berekening.

  Dit staat in de wet. De datum waarop de gemeente de WOZ-waarde bepaalt (waardepeildatum) moet een jaar eerder zijn dan het belastingjaar. De gemeente heeft zo genoeg tijd om alle verkoopcijfers te verzamelen en de nieuwe WOZ-waarde te berekenen.

  In de aangifte inkomstenbelasting over 2022 vult u de WOZ-waarde van 2021 in. Deze staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van 2022. Of bekijk de WOZ-waarde via de knop WOZ in Begin externe link: Welke WOZ-waarde moet ik invullen in mijn belastingaangifte?(Externe link), einde externe link. op de site van de Belastingdienst.nl.

  Heeft u een aanslagbiljet ontvangen zonder de WOZ-waarde? De gemeente stuurt de WOZ-waarde voor 1 mei naar u toe.

  Het lukt de gemeente niet altijd om 1 aanslagbiljet voor al uw panden te maken. U ontvangt dan meer biljetten. Bijvoorbeeld als de informatie niet compleet is om een goede WOZ-waarde vast te stellen.

  Als huurder betaalt u alleen Begin link: afvalstoffenheffing, einde link. . U hoeft geen OZB te betalen.

  Betaalt u de maximale huurprijs? Dan kan de huurprijs dalen als de WOZ-waarde lager wordt. Controleer of u de maximale huurprijs betaalt via de Begin externe link: Huurprijscheck (Externe link), einde externe link.(Huurcommissie).

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070