Teruggaaf leges omgevingsvergunning aanvragen

In sommige gevallen kunt u een deel van de leges (kosten) die u heeft betaald voor een omgevingsvergunning terugvragen.

U kunt leges terugvragen van:

 • omgevingsvergunningen bouwactiviteit
 • omgevingsvergunningen activiteit planologisch strijdig gebruik
 • omgevingsvergunningen activiteit brandveilig gebruik
 • een combinatie van de hiervoor genoemde 3 activiteiten

Bekijk hoeveel procent van de leges u in welke situatie kunt terugvragen.

Situatie Teruggaaf
Bij het intrekken van de aanvraag binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen: 100%
Bij het intrekken van de aanvraag na 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen: 50%
Bij het buiten behandeling laten van de aanvraag binnen 6 maanden nadat de aanvraag is ontvangen: 100%
Bij het buiten behandeling laten van de aanvraag na meer dan 6 maanden nadat de aanvraag is ontvangen: 80%
Na het weigeren van de vergunning. U krijgt alleen teruggave voor de activiteit(en) waarvoor de vergunning is geweigerd: 50%
Bij het intrekken van de vergunning binnen 1 jaar na het definitief worden van de vergunning: 50%

 • U betaalt bij een omgevingsvergunning bouwactiviteit altijd een minimumbedrag van €

  106,65 (Behalve in situaties waarbij teruggaaf van 100% geldt).
 • U kunt teruggaaf aanvragen tot maximaal 1 jaar na de datum van het:

  • intrekken van de aanvraag
  • buiten behandeling laten van de aanvraag
  • weigeren van de omgevingsvergunning
 • U kunt bij het intrekken van de omgevingsvergunning teruggaaf aanvragen, tot maximaal 1 kalenderjaar nadat de vergunning definitief is.

Digitaal

U kunt digitaal leges terugvragen met uw DigiD.

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw verzoek naar:

Directeur gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

U kunt hiervoor ook het reactieformulier gebruiken dat bij de nota leges zit.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u teruggaaf van de leges krijgt.

Lees meer informatie in hoofdstuk 3 van de Tarieventabel bij de Begin externe link: Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021(Externe link), einde externe link. voor aanvragen gedaan na 1 januari 2022.

Voor aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn gedaan, geldt de Begin externe link: Legesverordening omgevingsvergunning Den Haag 2021(Externe link), einde externe link. (23-7-2021 t/m 31-12-2021).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070