Precariobelasting (liggeld) betalen

Heeft u een woon- of bedrijfsschip in gemeentewater liggen? Dan betaalt u de gemeente precariobelasting. Dit heet liggeld.

De persoon aan wie de ligplaatsvergunning is gegeven moet precariobelasting betalen. Is er geen vergunning gegeven? Dan moet de gebruiker van het schip de precariobelasting betalen.

De gemeente stuurt ieder jaar een aanslag voor het hele jaar. Gebruikt u de ligplaats later in het jaar? Dan stuurt de gemeente u een aanslag over de maand waarin u de ligplaats gebruikt tot en met december van dat jaar.

Is uw situatie veranderd? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Ontheffing aanvragen

Gebruikt u de ligplaats in de loop van het jaar niet meer? Dan kunt u de gemeente vragen om de aanslag te verlagen. Dit heet ontheffing aanvragen. U krijgt dan een ontheffing voor de maanden waarin u de ligplaats niet gebruikt. Lees hoe u dit doet op de pagina Begin link: Ontheffing belasting aanvragen, einde link. .

Bezwaar maken

Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt? Bijvoorbeeld als het aantal vierkante meters niet klopt of als u het hele jaar geen ligplaats heeft gebruikt. Dan kunt u tegen de aanslag Begin link: bezwaar maken, einde link. .

U moet de precariobelasting betalen binnen 6 weken na dagtekening (de datum van de aanslag). Op de aanslag staat ook de datum waarop u de aanslag moet hebben betaald (vervaldag van de betaaltermijn).

U kunt op 3 manieren betalen, via:

  1. eigen overschrijving (vermeld het betaalkenmerk zodat de gemeente uw betaling kan verwerken)
  2. iDeal op Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link. (inloggen met DigiD of eHerkenning)
  3. Begin link: gespreid betalen met automatische incasso, einde link.

Kunt u nu niet betalen? Dan kunt u:

  • Voor een woonschip en bedrijfsschip betaalt u € 6,15 per vierkante meter per jaar.
  • Voor een drijvend terras betaalt u € 6,20 per vierkante meter per jaar.

Zorg dat u vóór de laatste betaaldatum heeft betaald of een betaalafspraak heeft gemaakt, anders krijgt u een Begin link: aanmaning, einde link. .

Precariobelasting moet worden betaald volgens de Verordening liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen. Bekijk de verordening op Begin externe link: overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070