Bedrijfsafval

U moet als bedrijf zelf regelen dat uw afval wordt opgehaald. De gemeente haalt geen bedrijfsafval op, maar houdt wel goed in de gaten of dit volgens de regels gebeurt en deelt boetes uit als dat nodig is. Lees waarmee u rekening moet houden.

Bedrijfsafvalcontract

In Den Haag geldt een registratieplicht voor bedrijfsafval. U voldoet hieraan als u een afgiftebewijs of een rekening voor uw bedrijfsafval kunt laten zien. Of als u een contract afsluit met een goedgekeurde afvalinzamelaar. In zo’n contract maakt u afspraken over:

 • Op welke dag(en) en tijd uw bedrijfsafval wordt opgehaald.
 • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier.
 • Welk afval u aanbiedt.
 • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.

Bedrijfsafval aanbieden

Voor het aanbieden van uw bedrijfsafval geldt:

 • Bied uw bedrijfsafval aan in goed gesloten afvalcontainers.
 • Zet uw container aan de straat op het tijdstip dat u met uw inzamelaar heeft afgesproken. Uw container moet dan wel meteen geleegd worden. Zet de afvalcontainer meteen na het legen terug op uw bedrijfsterrein of in uw gebouw. Haalt de afvalinzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd op? Dan moet u de container(s) weer van straat halen.
 • Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter? Dan moet u dit opruimen en de straat schoon achterlaten. U bent verantwoordelijk voor afval uit uw containers op het gedeelte van de weg voor uw bedrijf en verder binnen van een straal van 25 meter rond uw bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.
 • (Ondergrondse) containers voor huishoudelijk afval in de stad zijn alleen voor het afval van huishoudens. Deze mag u als ondernemer niet gebruiken voor uw bedrijfsafval.

Afwijkende regels en inzameltijden

Voor sommige gebieden gelden afwijkende regels en inzameltijden. U leest deze in de tabel.

Gebied Afwijkende regels of inzameltijd
Centrum: binnen de ‘grachtengordel’ Op de afgesproken dag tussen 7.00 en 10.00 uur
Scheveningen: op of aan de Strandweg en rond het Gevers Deynootplein Op de afgesproken dag tussen 6.00 en 9.00 uur
Het strand van Kijkduin: tussen het Noorderhavenhoofd en de gemeentegrens met de gemeente Westland U mag uw bedrijfsafval op de afgesproken tijd aanbieden binnen een afstand van 5 meter vanaf uw bedrijf. Er zijn regels voor de afvoerroute. Lees hiervoor artikel 11.8 van de Begin externe link: Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018(Externe link), einde externe link..

Bekijk alle regels en de precieze gebieden in de Begin externe link: Afvalstoffenverordening 2010(Externe link), einde externe link..

Boete

 • U kunt een boete krijgen van minimaal € 95 als u uw bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt.
 • Kunt u bij controle geen bedrijfsafvalcontract laten zien? En heeft u ook geen afgiftebewijs dat u uw afval heeft afgegeven aan een goedgekeurde afvalinzamelaar? Dan kunt u een dwangsom (boete) krijgen van € 1.000 per overtreding.
 • Wanneer afval dat op straat ligt zonder twijfel van uw bedrijf komt, kunt u een boete krijgen.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070