Zorgmelding doen bij een meldpunt

Maakt u zich zorgen om de (geestelijke) gezondheid van iemand in Den Haag? Bijvoorbeeld omdat diegene last heeft van verzameldrang, schulden heeft, of verward is? Doe dan een zorgmelding bij een van de meldpunten van de gemeente.

Is iemand in acuut gevaar? Bij een crisis belt u altijd 112. De gemeentelijke meldpunten zijn niet bedoeld voor crisissituaties. Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand die hieraan denkt? Bel gratis 0800-0113.

Waarom een zorgmelding doen

Familie of buren merken vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Wanneer een zorgmelding doen

Bij vervuiling en problematische verzameldwang

Het komt voor dat mensen hun huis vervuilen of zo veel spullen in huis verzamelen dat het een probleem wordt. Omwonenden kunnen dan last krijgen van stank en ongedierte, of van de spullen die een buurtgenoot verzamelt.

Bij schulden, eenzaamheid, sociaal isolement of verwaarlozing

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt om de leefsituatie van een buurtgenoot. Bijvoorbeeld wanneer die persoon schulden heeft. Of zich eenzaam voelt en in een ‘sociaal isolement’ leeft. Dat wil zeggen: geen contact heeft met familieleden en vrienden die kunnen helpen. Vaak krijgen deze mensen nog geen hulp van zorgverleners en willen ze (in het begin) niet worden geholpen.

Bij een persoon met verward gedrag, die niet goed voor zichzelf kan zorgen

Als u zich zorgen maakt over de geestelijke gezondheid van iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld omdat die persoon een gevaar voor zichzelf of iemand anders kan zijn, door een psychisch probleem. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die soms hulp nodig hebben om te kunnen meedraaien in het dagelijks leven.

Zorgmelding doen

  Wilt u een zorgmelding doen? Bij de onderstaande meldpunten van de gemeente kunt u uw zorgmelding doen.

  Neem contact op met:

  Meldpunt Bezorgd Den Haag
  Telefoonnummer (070) 353 72 91
  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  Of stuur een e-mail naar Begin link: meldpuntbezorgd@denhaag.nl, einde link. .

  • Inwoners van Den Haag kunnen contact opnemen met:
   Gemeente Den Haag
   Telefoonnummer 14070
   Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
   U kunt ook langsgaan bij een Begin link: Servicepunt, einde link. in uw wijk.
  • Hulpverleners uit Den Haag kunnen contact opnemen met:
   Intermediairen Contactpunt (ICP)
   Telefoonnummer (070) 353 74 67
   Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
   Of stuur een e-mail naar Begin link: intermediairencontact@denhaag.nl, einde link. .

  Neem contact op met:

  Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van de GGD Haaglanden
  Telefoonnummer (070) 353 56 50
  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  Wilt u een melding te doen in het kader van de Wet verplichte ggz? U kunt er dan ook voor kiezen om het Begin externe link: online meldformulier(Externe link), einde externe link. in te vullen

  Een valse melding doen bij het Meldpunt Wet verplichte ggz is strafbaar.

  Na uw melding

  Lees wat er gebeurt als u iemand heeft aangemeld bij een meldpunt.

  Na uw melding bij het Meldpunt Bezorgd, Meldpunt Zorgwekkend Gedrag of bij de gemeente

  Na uw melding onderzoekt het meldpunt of er meer hulp nodig is. En welke hulp precies. Als er inderdaad meer hulp nodig is, kan iemand die vrijwillig krijgen. Een medewerker van het meldpunt kijkt samen met de betrokkene naar mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld door deze persoon:

  • in contact te brengen met hulpverleners
  • door te verwijzen naar andere instanties
  • te helpen zodat die zichzelf beter kan redden

  Na uw melding bij het Meldpunt in het kader van de Wet verplichte GGZ

  Lees de vervolgstappen op de pagina Begin link: Wet verplichte ggz Den Haag, einde link. .

  Zie ook

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070