Bijstand voor gevestigde ondernemers aanvragen

Bent u ondernemer, maar heeft u tijdelijk niet voldoende inkomen om van te kunnen leven? Dan kunt u misschien een Bbz-uitkering aanvragen.

Een Bbz-uitkering voor gevestigde ondernemers is

 • een maandelijkse aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau
 • een tijdelijke uitkering
 • een lening zonder rente, die u misschien (deels) moet terugbetalen

U bent gevestigd ondernemer als u langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf heeft.

Had u een Bbz-uitkering volgens de versoepelde voorwaarden? Dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voor een Bbz-uitkering. Dit kan vanaf april 2022.

Kunt u een Bbz-uitkering krijgen? Dan wordt uw inkomen tijdelijk aangevuld tot de voor u geldende Begin externe link: bijstandsnorm(Externe link), einde externe link. . Een Bbz-uitkering is een lening (zonder rente), die u misschien voor een deel of helemaal moet terugbetalen.

Het inkomen uit uw bedrijf kan per maand verschillen. Daarom maakt de gemeente samen met u een schatting van uw inkomen. En vult dat inkomen aan tot Begin externe link: bijstandsniveau(Externe link), einde externe link. .

Na afloop van het boekjaar vindt de verrekening plaats. De gemeente kijkt dan naar uw bedrijfsresultaat in dat jaar. En bepaalt of u de uitkering heeft gekregen waar u recht op had.

 • Heeft u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u minder uitkering gekregen dan waar u recht op had. U krijgt dan een nabetaling.
 • Heeft u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u een te hoge uitkering ontvangen. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen. U hoeft hierbij geen rente te betalen.

U kunt alleen een Bbz-uitkering krijgen als uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat uw onderneming over een tijd genoeg inkomen moet hebben. U heeft dan genoeg inkomen om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.

Als u een Bbz-uitkering aanvraagt, onderzoekt de gemeente eerst de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De gemeente kan uw uitkering eerder stoppen als daar een reden voor is.

Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • U heeft het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is lager dan de voor u geldende bijstandsnorm. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • U heeft geen spaargeld of ander beschikbaar vermogen. En u kunt geen lening krijgen van een bank.
 • Uw bedrijf bestaat langer dan 1,5 jaar.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en het werk wordt vooral in Nederland uitgevoerd.
 • U heeft alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn.
 • U heeft zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf. En u draagt de financiële risico’s.

Vul eerst de Begin link: Ondernemerswijzer, einde link. in.

Heeft u de ondernemerswijzer ingevuld en kunt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan kunt u online uw aanvraag doen.

Is uw aanvraag compleet en heeft u alle gevraagde documenten ingeleverd? Dan hoort u binnen 13 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Dit kan langer duren als er extra onderzoek nodig is naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Dan hoort u binnen 26 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Geld lenen van de gemeente

Heeft u geld nodig voor een goede doorstart van uw bedrijf? Dan kunt u misschien een bedrijfskrediet aanvragen. Lees meer op de pagina Begin link: Bedrijfskrediet, einde link. .

Bbz-begrippen uitgelegd

Komt u in alle informatie over de Bbz begrippen tegen die nieuw voor u zijn? Kijk dan in de Begin link: Bbz-begrippenlijst, einde link. .

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij een eigen bedrijf op:

Heeft u nog vragen of andere hulp nodig? De gemeente helpt u graag naar een geschikte oplossing. Bel met de Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070