Begrippenlijst Bbz

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en IOAZ zijn regelingen met verschillende voorwaarden en begrippen. Op deze pagina vindt u meer uitleg over de gebruikte begrippen.

De hoogte van de bijstandsuitkering waar iemand zonder inkomen recht op heeft volgens de Participatiewet. Het Rijk stelt dit bedrag elk half jaar vast. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over:

Het totaal van alle vergoedingen die u krijgt. De Bbz houdt onder meer rekening met:

  • inkomen uit eigen onderneming
  • salaris uit loondienst
  • andere uitkeringen, zoals WW, WIA en Ziektewet
  • pensioen
  • partneralimentatie en kinderalimentatie
  • inkomen uit verhuur van een woning of kamer
  • alle andere soorten inkomen

Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee.

Deelt u uw woning met 1 of meer volwassenen, dan krijgt u een lager bedrag aan uitkering. Dat is omdat uw woonlasten lager zijn. U kunt deze kosten namelijk delen met de volwassen bewoners in uw huis.

Niet al uw huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Meer informatie over de kostendelersnorm en de berekening vindt u op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link. .

Uw bedrijf is levensvatbaar als u genoeg inkomen uit de onderneming heeft. U kunt dan al uw zakelijke kosten en ook uw privé-kosten betalen. We houden daarbij rekening met ander vast inkomen van uzelf en uw partner (als u die heeft).

De gemeente onderzoekt of uw bedrijf over een tijd levensvatbaar is. En of u straks al uw kosten kunt betalen. De gemeente kan dan bepalen of u recht heeft op een Bbz-uitkering of Bbz-bedrijfskrediet.

In dit onderzoek kijkt de gemeente naar de informatie die u geeft over uw bedrijf. En ze kijkt naar de algemene ontwikkelingen in de markt en in uw branche. Zo bepaalt de gemeente of u financiële hulp krijgt en of u straks al uw kosten kunt betalen.

De gemeente doet het onderzoek meestal zelf, maar kan het ook aan een andere organisatie vragen.

De Bbz-uitkering is tijdelijk. Eerst is dat voor maximaal 6 maanden. Dit kan langer zijn als dat nodig is.
Daarna kan de gemeente besluiten de uitkering te verlengen met nog eens maximaal 6 maanden.


Heeft u na deze periode nog hulp nodig? En komt dat door externe redenen die maar tijdelijk zijn? Voor een gevestigde ondernemer kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen. Als u een startende ondernemer bent, duurt de uitkering maximaal 3 jaar.

Op het moment dat u een aanvraag voor bijstand doet, onderzoekt de gemeente uw vermogen. Hiervoor vraagt ze een aantal gegevens bij u op. Om uw vermogen vast te stellen kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar uw spaargeld, aandelen, crypto currency of de waarde van uw auto. Maar ook of u schulden heeft.

Heeft u beschikbaar vermogen? Dan moet u dat gebruiken om van te leven. Uw aanvraag voor Bbz kan dan worden afgewezen. Is uw vermogen niet beschikbaar of heeft u dit nodig voor uw bedrijf? Dan kan de gemeentelijke bijstand een lening zijn.

De Bbz-uitkering is een lening zonder rente, die u misschien (voor een deel) moet terugbetalen. Bij de aanvraag maakt de gemeente een schatting van uw inkomen uit uw bedrijf. Is het precieze inkomen van uw bedrijf bekend? Dan stelt de gemeente de uitkering definitief vast.

  • Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen.
  • Was uw inkomen lager? Dan krijgt u een nabetaling. Dit betekent dat u het geld dat u te weinig heeft gehad toch krijgt.

De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Als u de uitkering krijgt, maakt de gemeente een schatting van uw jaarinkomen. Het inkomen uit uw onderneming is niet elke maand hetzelfde. Daarom berekent de gemeente aan het einde van het boekjaar hoeveel Bbz-uitkering u had moeten ontvangen. Dit is de vaststelling per jaar.

Een Bbz-uitkering is een lening zonder rente. Blijkt bij de vaststelling per jaar dat u (voor een deel) geen recht had op de uitkering? Dan hoeft u over het bedrag dat u teveel heeft gekregen geen rente te betalen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor uw recht op verblijf in Nederland. Dit hangt af van uw verblijfstitel. In sommige gevallen moet de gemeente melding van uw aanvraag doen bij de IND. De IND beoordeelt of u in Nederland mag blijven. Meer informatie hierover vindt u op de Begin externe link: website van het IND(Externe link), einde externe link. .

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij een eigen bedrijf op:

Contact

Heeft u nog vragen of andere hulp nodig? De gemeente helpt u graag naar een geschikte oplossing. Bel met de Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070