Reservering gebouw of grond (gebruiksruimte) omgevingsplan Binckhorst aanvragen

Heeft u interesse in een pand of in een stuk grond in de Binckhorst? Bijvoorbeeld om een plan of activiteit uit te voeren? Dan is het goed om te weten of er nog ruimte is voor uw initiatief in het omgevingsplan Binckhorst. U kunt hiervoor een ‘reservering gebruiksruimte’ aanvragen.

Iedereen die interesse heeft in een gebouw of grond in de Binckhorst kan een reservering gebruiksruimte aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw plan of activiteit is. De gemeente houdt de beschikbare gebruiksruimtes bij in een openbaar register (monitor).

Een toelichting per activiteit staat in onderstaande ‘Reservering van een gebruiksruimte’.

Reservering van een gebruiksruimte Binckhorst

(PDF, 80,8 KB)

 • U stuurt uw aanvraag naar de gemeente.
 • U krijgt na het insturen van uw aanvraag reservering gebruiksruimte zo spoedig mogelijk een reactie. De volgorde van binnenkomst van de aanvragen wordt bepaald door de datum van de e-mail.
 • Blijkt dat uw verzoek kans maakt? Dan krijgt u 12 weken de tijd om een nadere uitwerking van uw plannen aan te leveren. Onderdeel hiervan is een uitgebreide onderbouwing van uw plan waaruit blijkt dat u kunt voldoen aan de overige eisen en verplichtingen uit het . In het omgevingsplan staat per locatie welke voorwaarden er gelden en welk beleid van toepassing is.
 • Nadat u de aanvullende informatie bij uw aanvraag heeft gestuurd, dan wordt deze binnen 4 weken inhoudelijk beoordeeld.
 • Heeft u de reservering gekregen, dan kunt u nog niet starten met het uitvoeren van uw plan. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. De reservering helpt u om te bepalen of uw plan haalbaar is in de nog beschikbare ruimte van de Binckhorst. Een reservering geeft u extra tijd. U kunt mogelijke risico’s en gevolgen duidelijk krijgen en uw plan uitwerken voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.
 • Als u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient voordat de reserveringstermijn verloopt, dan wordt de procedure voor de reservering stopgezet. De gebruiksruimte uit uw reservering wordt dan overgezet naar uw vergunningsaanvraag.
 • Na 6 maanden vervalt uw reservering automatisch als u geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd.

 • U heeft een getekende overeenkomst van de huidige eigenaar van de grond of het pand nodig om uw activiteit te mogen starten.
 • U zorgt voor een situatietekening bij uw aanvraag.
 • Wordt uw aanvraag positief beoordeeld, dan heeft de gemeente meer informatie nodig over uw initiatief. Wat dit is, leest u onder Procedure.

 • Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld in.
 • Stuur een getekende overeenkomst van de eigenaar van de grond of het gebouw en een situatietekening mee.

Uw e-mail met bijlagen stuurt u naar: Begin link: intakereservering@denhaag.nl, einde link. .

U kunt maximaal 200 MB per e-mail aan de gemeente verzenden.

Vul het formulier in en stuur het met de bijlagen (situatietekening en met de getekende overeenkomst van de eigenaar) naar e-mailadres Begin link: intakereservering@denhaag.nl, einde link. .

Aanvraagformulier Reservering gebruiksruimte Binckhorst

(PDF, 231,1 KB)

 • Binnen 5 werkdagen neemt de gemeente uw reservering in behandeling.
 • In deze periode wordt de gevraagde gebruiksruimte gereserveerd in het openbaar register (de monitor) die hoort bij het omgevingsplan Binckhorst.
 • U hoort zo spoedig mogelijk of uw initiatief past binnen de gebruiksruimte van het omgevingsplan.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070