Handelsreclame: omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u handelsreclame maken? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Handelsreclame is reclame voor producten of diensten van bedrijven. Bijvoorbeeld gevelreclame, steigerdoek- of bouwreclame, reclamemasten en bestickering.

Voor ondenemers.

Controleer op de website Begin externe link: Omgevingsloket.nl(Externe link), einde externe link. of u een vergunning nodig heeft. Via die website vraagt u ook de vergunning aan. Lees hieronder voor welke reclame u wel of geen vergunning nodig heeft.

Voor de volgende reclame heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

 • Teksten of afbeeldingen binnen een onroerende zaak (winkel, bedrijf of fabriek) die niet te zien zijn vanaf een plek die bereikbaar is voor publiek.
 • Teksten kleiner dan 0,5 vierkante meter waarbij de langste zijde maximaal 1 meter is. De teksten zijn bedoeld voor de duur van:
  • een openbare verkoop (of poging tot verkoop), verhuur of verpachting van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woonhuis, winkel of bedrijfspand)
  • het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend, of waarvoor de zaak wordt gebruikt (bijvoorbeeld een restaurant, makelaarskantoor of een supermarkt)
   • Teksten met de naam of wijze van de in uitvoering zijnde bouwwerken, of de namen van personen of organisaties die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn (bijvoorbeeld de naam van de aannemer en/of architect). Deze opschriften moeten op borden staan bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken.
   • Teksten op of aan onroerende zaken voor het openbaar vervoer (bijvoorbeeld van de HTM of de NS).

   Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning heeft u de volgende gegevens nodig. De formulieren vindt u op Omgevingsloket.nl:

  • Een ingevuld aanvraagformulier voor ‘bouwen’
  • Een ingevuld aanvraagformulier voor ‘handelsreclame’, met daarin de:
   • hoeveelheid reclame die u wilt plaatsen
   • hoogte van de reclame, gemeten vanaf de grond
   • plaats waar de reclame komt, bijvoorbeeld aangegeven op een foto van de gevel of van het gebouw
   • grootte van de reclame: hoogte vanaf de straat, lengte, breedte, diepte
   • tekst van de reclame
   • de materialen die u wilt gebruiken
   • informatie over de lampen, als u die wilt gebruiken, zoals lichtsterkte
   • tekening van de reclame met daarop de maten en de gebruikte schaal
   • kleurenfoto’s van het gebouw zelf, de gebouwen die er vlakbij staan, de straat en de gevel.

    Een omgevingsvergunning voor handelsreclame vraagt u aan bij het Begin externe link: Omgevingsloket(Externe link), einde externe link..

    Een omgevingsvergunning voor handelsreclame kost € 347,50 (in 2022) of € 370,50 (in 2023).

    U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Deze periode kan met 6 weken worden verlengd.

    Goed om te weten

    • Vaak heeft u voor het plaatsen van handelsreclame ook een omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig. Omdat de reclame zelf een bouwwerk is, of een onderdeel daarvan. Als u een omgevingsvergunning voor ‘handelsreclame’ aanvraagt, vul dan ook het aanvraagformulier ‘bouwen’ in. De gemeente beoordeelt of u ook voor deze activiteit een omgevingsvergunning nodig heeft.
    • Soms is voor het plaatsen van handelsreclame ook een omgevingsvergunning ‘het wijzigen van een beschermd monument’ nodig. Bijvoorbeeld als u handelsreclame wilt plaatsen op een monumentaal gebouw.

    Lees de regels over handelsreclame in de Begin externe link: Algemene Plaatselijke Verordening(Externe link), einde externe link. (APV, artikel 2:97).

    Contact

    Hoe kunnen we helpen?

    Chat

    Telefoon

    14070