Subsidies onderwijsbeleid

Wilt u subsidie voor onderwijsbeleid aanvragen? In het Subsidieoverzicht onderwijsbeleid leest u welke regels er gelden voor het aanvragen van subsidie.

Bekijk de laatste informatie en een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen op de pagina Begin link: Subsidieoverzicht onderwijsbeleid, einde link. .

Voor wie?

Haagse schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen. En organisaties die scholen hulp en advies bieden en ondersteunen. Het moet gaan om activiteiten voor Den Haag en haar inwoners.

Soms kunt u subsidie aanvragen voor regionale activiteiten. Bijvoorbeeld voor activiteiten die vallen onder de wettelijke taak van Den Haag als centrumgemeente Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (aanpak voortijdig schoolverlaten) voor de regio Haaglanden. Per activiteit wordt aangegeven wanneer dit het geval is.

Onderwijsloket

U kunt subsidies aanvragen via het Begin link: Onderwijsloket, einde link. . Lees voor welke thema’s en activiteiten u subsidie kunt aanvragen in de Begin link: Haagse Educatieve Agenda 2022-2026, einde link. .

Bekijk in het Begin link: Subsidieoverzicht onderwijsbeleid, einde link. voor welke thema’s en activiteiten u subsidie kunt aanvragen, hoe u dat doet en wat de regels zijn.

Subsidie toekennen

Als u subsidie heeft aangevraagd kunt u via het Begin link: Onderwijsloket, einde link. volgen hoe het staat met uw aanvraag. Lees hier ook de laatste informatie over hoe de subsidie wordt verleend.

Subsidie verantwoorden

Als u subsidie heeft ontvangen moet u verantwoording afleggen. Lees hierover meer informatie op de pagina Begin link: Wet- en regelgeving subsidies, einde link. .

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de afdeling Onderwijsbeleid via Begin link: onderwijsloket@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070