Subsidie voor topsportevenement aanvragen

Organiseert u een topsportevenement in Den Haag? Mogelijk kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

De subsidie is voor rechtspersonen zoals bedrijven, sportbonden en (top)sportverenigingen die een topsportevenement organiseren op het hoogste nationale of internationale niveau.

U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 33% van de totale kosten van het topsportevenement die voor subsidie in aanmerking komen.

Elk topsportevenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het wordt gehouden op het hoogste nationale of internationale niveau.
 • De sportdiscipline komt voor op de lijst van Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van het Begin externe link: NOC*NSF(Externe link), einde externe link., of heeft de status van topsportevenement gekregen van een internationale sportfederatie die is erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of de Global Association of International Sports Federations (GAISF).
 • Het wordt georganiseerd onder toezicht van een door het NOC*NSF erkende landelijke sportbond, of een door IOC of GAISF erkende sportfederatie.

U kunt subsidie aanvragen voor een klein of een groot topsportevenement.

 • Een klein topsportevenement heeft minimaal 250 bezoekers per dag (aanvraag tot maximaal €15.000)
 • Een groot topsportevenement heeft minimaal 2.500 bezoekers in totaal en 1.250 per dag (aanvraag tot maximaal €100.000)

Een klein topsportevenement moet voldoen aan 1 en een groot topsportevenement aan 2 van onderstaande eisen:

 • Het vindt plaats binnen de topsportvoorzieningen in de stad.
 • Het wordt georganiseerd door of namens een erkende Haagse topsportvereniging, of een door NOC*NSF erkende sportbond met een topsport- of talentenopleidingscentrum in Den Haag.
 • Meerdere nationale topatleten doen mee. Deze atleten moeten door het NOC*NSF erkend zijn met een A-, HP-, Selectie-, Bond- of IT-status.

 • het volledig ingevulde formulier Begroting Subsidieaanvraag Topsportevenementen Den Haag
 • een side events-plan, een plan voor nevenactiviteiten in de breedtesport (amateursport) om Haagse inwoners te inspireren, te verbinden en aan te moedigen om zelf te gaan sporten en bewegen
 • een marketing- en communicatieplan
 • een bewijs of de subsidieontvanger een btw-belaste ondernemer is
 • een bewijs of de subsidieontvanger vennootschapsbelasting moet betalen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan moet u ook meesturen:

 • een kopie of scan van de actuele statuten
 • een jaarverslag
 • een jaarrekening
 • de balans van het voorgaande jaar
 • een kopie of scan van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan recent rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

  Gratis.

  • Dien uw aanvraag uiterlijk 16 weken voor de start van het topsportevenement in.
  • U krijgt binnen 2 weken antwoord als uw aanvraag volledig is.
  • Uiterlijk 8 weken voor het topsportevenement krijgt u de subsidie, als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd.

  Er zijn regels voor het toekennen van subsidies en de verantwoording hiervan.

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Den Haag Topsport. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: topsport@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070