Subsidie minimabeleid 2023 aanvragen

Wilt u Hagenaars die arm zijn (minima) een toekomst bieden? Ze dezelfde kansen geven zodat ze kunnen meedoen aan het leven in de stad? En zorgen dat ze zekerder zijn van een redelijk bestaan? Vraag dan vóór 31 maart 2023 de subsidie minimabeleid aan. Dit is de tweede ronde voor aanvragen. Er is in deze tweede ronde in totaal nog € 1.078.379,- beschikbaar. De gemeente heeft dit bedrag verdeeld over drie soorten activiteiten die u op deze pagina kunt zien.

De gemeente adviseert om de subsidie als dat kan samen met andere partners aan te vragen.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • activiteiten in 2023
 • 1 of meer van deze 3 soorten activiteiten:
  • activiteit a: voorkomen van kinderarmoede (nog € 409.494 beschikbaar)
  • activiteit b: bieden van voedsel- en noodhulp (nog € 418.885 beschikbaar)
  • activiteit c: vernieuwende activiteiten die helpen bij de doelen van de subsidieregeling
   (nog € 250.000 beschikbaar)

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor alle soorten activiteiten
 • een ingevuld begrotingsformat
 • een ingevuld begrotingsformat (overzicht van de kosten) voor alle soorten activiteiten

Begrotingsformat subsidieregeling minimabeleid

(PDF, 0 B)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • een bewijs van het bestuur (bestuursverklaring) waarin staat dat het hele bestuur de aanvraag steunt

Lees onder het kopje Begin link: Hoe werkt het, einde link. voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen.

Aanvraagformulier subsidieregeling minimabeleid

(PDF, 0 B)

Stuur het aanvraagformulier en de Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Vermeld in de onderwerpregel: Subsidieregeling minimabeleid Den Haag 2023.

Binnen 12 weken krijgt u een uitnodiging om uw aanvraag toe te lichten.

U hoort voor 11 april 2023 of u subsidie krijgt.

 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..
 • In 2023 kunt u een nieuwe aanvraag doen voor activiteiten in dat jaar. Dat kan totdat het beschikbare subsidiebedrag op is. Als het subsidiebedrag op is, opent de gemeente een nieuwe aanvraagtermijn. Dat leest u dan op deze webpagina.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070