Subsidie belangenbehartiging mantelzorgers of senioren

Zet u zich in voor mantelzorgers of ouderen in Den Haag? Zodat hun situatie beter wordt? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

De aanvraagtermijn is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Een nieuwe aanvraagronde start in september 2023.

Er zijn 2 subsidies:

 • subsidie voor belangenbehartiging van mantelzorgers (maximaal € 60.000)
 • subsidie voor belangenbehartiging van senioren (ouderen) (maximaal € 85.000)

Rechtspersonen (organisaties) kunnen de subsidie aanvragen.

 • U houdt zich bezig met het verbeteren van de situatie van mantelzorgers of ouderen.
 • U geeft informatie en advies aan de gemeente en andere belangrijke Haagse organisaties. De informatie en het advies gaan uit van ervaringen van de doelgroep.
 • Uw inzet (belangenbehartiging) voor mantelzorgers of ouderen staat in de statuten van uw organisatie.

Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: Subsidieregeling belangenbehartiging mantelzorgers en senioren Den Haag 2022 (RIS 312678)(Externe link), einde externe link..

Bij een subsidieaanvraag heeft de gemeente van u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een projectplan
 • een kopie of scan van de laatste statuten
 • een begroting, volgens het begrotingsformat. Hierin staan:

  • uw vaste of bijkomende kosten
  • medefinanciering (andere bronnen van inkomsten van uw organisatie)
  • de verrekenbare en niet-verrekenbare btw

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

De aanvraagtermijn is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Een nieuwe aanvraagronde start in september 2023.

Het aanvraagformulier kunt u alvast downloaden en invullen. Het begrotingsformat kunt u van tevoren schrijven. Op deze manier kunt u uw aanvraag voorbereiden.

Begrotingsformat

(PDF, 0 B)

Aanvraag subsidie belangenbehartiging mantelzorgers en senioren 2022

(PDF, 0 B)

Stuur het ingevulde aanvraagformulier, het begrotingsformat (met daarin een sluitende begroting) en het projectplan naar Begin link: website van PEP Den Haag, einde link. .

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via Begin link: welzijn@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070