Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade

Wie beoordeelt mijn aanvraag voor planschade?

Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt, vraagt zij een onafhankelijk bureau om advies. Dat bureau vraagt u en de gemeente om meer informatie en zal met u een afspraak maken om bij u thuis te komen. Het bureau stuurt een conceptadvies op naar u en naar de gemeente, daarop kunnen u en de gemeente reageren. Daarna stelt het bureau het definitieve advies op en stuurt dit naar u en de gemeente.

Besluit

Naar aanleiding van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Daarbij wordt het advies in de meeste gevallen overgenomen. Maar er kan ook van worden afgeweken. In het besluit van burgemeester en wethouders wordt bepaald of en in hoeverre de gemeente in de schade tegemoetkomt.

In bepaalde gevallen wordt een planschadeverzoek verkort afgedaan, zonder advies van een onafhankelijk bureau. Dat kan als vooraf al duidelijk is dat het verzoek ongegrond is. Bijvoorbeeld wanneer u als huurder van een woning of pand een planschadeverzoek indient.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van het college? Dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Informatie over hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, ontvangt u tegelijkertijd met het besluit op uw verzoek.

Meer informatie

Wilt u een verzoek indienen? Kijk bij Begin link: Vergoeding planschade aanvragen, einde link. .

Kijk voor meer informatie de Begin externe link: Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (RIS163317)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070