Wijkagenda Binnenstad

De wijk Binnenstad krijgt een wijkagenda. Daarin staat wat het belangrijkste is om de komende 4 jaar te verbeteren.

Bewoners, ondernemers, organisaties in de wijk en medewerkers van de gemeente maken de wijkagenda en voeren hem uit.

Hoe wordt de wijkagenda gemaakt?

Bewoners kunnen hun mening geven over de wijk door een vragenlijst in te vullen. Zij geven dan aan wat ze belangrijk vinden voor de wijk. En wat er nodig is om nog prettiger in Binnenstad te wonen, werken en te verblijven.

De gemeente stelt de conceptagendapunten (voorlopige onderwerpen) vast. Dat doet zij met de informatie:

 • uit de vragenlijst
 • van de thematafels (overleg met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk over belangrijke thema’s in Binnenstad)

De gemeente presenteert de conceptagendapunten in maart 2023.

Tijdens een bijeenkomst bespreekt de gemeente de conceptagendapunten met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Zij geven dan hun reactie. De conceptagendapunten worden dan verbeterd. En er wordt bepaald welke onderwerpen als eerst moeten worden opgepakt.

De gemeente maakt samen met de deelnemers aan de thematafels de definitieve agendapunten. De agendapunten worden gemaakt met informatie uit:

 • de vragenlijst
 • interviews met bewoners
 • cijfers over de wijk
 • de bewonersbijeenkomst
 • reacties op de conceptagendapunten

De wijkpartners (bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk) geven de definitieve wijkagenda aan stadsdeelwethouder Arjen Kapteijns.

De gemeente voert de komende 4 jaar de punten uit die in de wijkagenda staan. Dit doet zij samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.

Meepraten aan thematafel

Wilt u meepraten aan een thematafel over de wijkagenda? Meld u dan aan via e-mailadres Begin link: wijkagenda-binnenstad@denhaag.nl, einde link. . Geef in uw e-mail aan:

 • of u een bewoner, ondernemer of organisatie bent
 • uw leeftijd
 • uw straat
 • waarom u wilt meedoen aan een thematafel

Wijkprofiel: cijfers over de wijk

Het wijkprofiel geeft een beeld van de wijk. Daarmee kijkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk wat goed gaat, wat beter kan en waar kansen en risico’s liggen. Het onderzoek bestaat uit cijfers van de wijk.

Wilt u een overzicht van deze cijfers? Stuur dan een e-mail naar Begin link: wijkagenda-binnenstad@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Mohamed El Khalifi via e-mailadres Begin link: wijkagenda-binnenstad@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070